Projekt Kwalifikacje-kompetencje-doświadczenie ABSOLWENCKI START DO KARIERY

Projekt Kwalifikacje-kompetencje-doświadczenie ABSOLWENCKI START DO KARIERY jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Kto może uczestniczyć w projekcie?

– osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

– osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

– osoby o statusie studenta ostatniego roku studiów lub absolwenta szkoły wyższej uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat


Należy spełniać wszystkie wyżej wymienione kryteria!

Co zyskują osoby biorące udział w projekcie?

– Diagnozę sytuacji – w kontekście biopsychospołecznym z uwzględnieniem czynników osobowych i środowiskowych – ustalenie dziedzin, w których dana osoba chciałaby się rozwijać

– Indywidualną ścieżkę kariery – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnego planu działania

– Warsztaty Treningu Pracy – nauczymy się pisać dobre CV, poznamy swoje mocne i słabe strony, przeprowadzimy symulacje rozmów rekrutacyjnych

– Realizację 4-miesięcznego płatnego stażu zawodowego

– Udział w indywidualnym lub grupowym kursie/szkoleniu zawodowym zmierzającym do podniesienia kwalifikacji np. komputerowe – MS Office na wszystkich poziomach zaawansowania, graficzne, księgowo-kadrowe, językowe i inne

– Wsparcie specjalistów: doradztwo zawodowe, asystent rynku pracy, trener aktywizacji


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Kontakt: 

Urszula Bogucka

Fundacja Sustinae

Tel.: +48 883 340 212
urszula.bogucka@fundacjasustinae.org

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt.

Skip to content