Legionowo – stypendia naukowe dla studentów 2023

O stypendium mogą ubiegać się studenci będący mieszkańcami Legionowa, którzy spełniają jednocześnie niżej wymienione warunki:

 • Byli studentami studiów stacjonarnych w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium.
 • Nie ukończyli 25 roku życia.
 • Nie powtarzali żadnego roku studiów.
 • Osiągający wysokie wyniki w nauce – uzyskali średnią ocen powyżej 4,7 w roku akademickim poprzedzającym termin złożenia wniosku o przyznanie tego stypendium z uwzględnieniem indywidualnej skali ocen stosowanej na uczelni.
 • W roku akademickim poprzedzających złożenie wniosku aktywnie brali udział w :
  w programach/projektach naukowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
  konferencjach/warsztatach/spotkaniach na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim związanych z przedmiotem studiów,
  w przedsięwzięciach na rzecz miasta Legionowo i jego mieszkańców.
 • Zaliczyli I rok studiów.
 • Nie przebywali na urlopie, który przerywa tok studiów.

Szczegółowe warunki przyznawania tego stypendium określa rozdział II Programu Stypendialnego Gminy Legionowo stanowiący załącznik do uchwały Nr V/41/2019 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 lutego 2019 r. Uchwała jest dostępna na stronie internetowej www.bip.legionowo.pl w zakładce Programy, plany, strategie, raporty, analizy/Programy, plany/ Program Stypendialny Gminy Legionowo. Termin składania wniosków stypendialnych upływa 5 listopada 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • Opis działalności naukowej i/lub społecznej kandydata do stypendium.
 • Dokumenty (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające zaangażowanie w działalność naukową lub społeczną.
 • Opinię dziekana lub opiekuna roku lub kopię wniosku o taką opinię, jeśli mimo złożenia wniosku opinii nie uzyskano.
 • Oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu opisującego system oceniania w przypadku stosowania innego systemu oceniania na uczelni niż tradycyjna skala ocen.

Informacje pochodzą ze strony: legionowo.pl

A po więcej ofert stypendiów, nie tylko naukowych, zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas na Patronite, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Źródło informacji: MojeStypendium.pl

Skip to content