Dlaczego warto pracować w instytucjach UE?

Razem kształtujemy Europę

Jeśli:

  – jesteś entuzjastą/entuzjastką projektu Unii Europejskiejchecklist

  – wierzysz w stojące u podstaw UE wartości takie jak pokój, wolność, demokracja, równość i prawa człowieka, checklist

  – chcesz dołożyć swoją cegiełkę w obszarach polityki, które mają wpływ na wszystkich obywateli UE, jak ochrona klimatu i cyfryzacjachecklist

  – marzysz o pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowiskuchecklist

  – pociąga Cię wizja miejsca pracy sprzyjającego włączeniu społecznemu, gdzie różnorodność jest atutem i każdy ma równe szansechecklist

  – uwielbiasz się uczyć i zdobywać nowe umiejętności oraz poszukujesz ofert z atrakcyjnym wynagrodzeniemchecklist

  – interesuje Cię równowaga między życiem zawodowym a prywatnym – checklist

oferujemy Ci życiową szansę!

https://eu-careers.europa.eu/pl/selection-process

Skip to content