Program stażowy Transatlantic Future Leaders Forum

ozdoba

Rozpoczęła się rekrutacja do prestiżowego programu stażowego dla polskich studentów, Transatlantic Future Leaders Forum. Na najzdolniejszych czekają staże w Kongresie USA i Parlamencie Brytyjskim.

Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) to fundacja, dzięki której polscy studenci i studentki mają szansę odbyć sponsorowane praktyki w biurach parlamentarnych w USA i Wielkiej Brytanii. Celem programu jest umożliwienie młodym talentom poznania realiów pracy w biurach legislacyjnych. Integralną częścią programu są również spotkania z liderami opinii pracującymi w think-tankach, NGOsach, organizacjach międzynarodowych oraz z wysoko postawionymi przedstawicielami biznesu. Poprzez te doświadczenia, uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem stosunków transatlantyckich w kontekście relacji Polska-USA i Wielka Brytania, a także szerzej w ramach struktur Unii Europejskiej i NATO. Od 2016 roku umożliwiliśmy wyjazd do Waszyngtonu lub Londynu już ponad pięćdziesięciu studentom reprezentujących najrozmaitsze kierunki na polskich i zagranicznych uczelniach.

W ramach bezpłatnego stażu Fundacja TFLF przyznaje każdemu z wybranych kandydatów stypendium pokrywające główne koszty uczestnictwa w programie, takich jak loty, uzyskanie wizy i zakwaterowanie. Staże w Parlamencie Brytyjskim trwają, w zależności od biura parlamentarnego, w terminie czerwiec-lipiec albo wrzesień-październik bieżącego roku. Program stażowy w Kongresie USA potrwa od połowy sierpnia do października 2023 roku. Od tegorocznej edycji TFLF oferuje również możliwość odbycia podwójnego stażu u jednego z naszych Partnerów.

W programie mogą wziąć udział studenci z polskim obywatelstwem, którzy nie ukończyli 26 roku życia (data urodzenia po 1 stycznia 1997 roku). Kandydaci powinni biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie. Nie mamy jednego profilu stypendysty, dlatego też poszukujemy osób studiujących rozmaite kierunki. Największe szanse będą miały osoby chętne do zmienienia na lepsze otaczającej nas rzeczywistości i zaangażowane społecznie. Po przejściu pierwszego etapu, którym jest aplikacja online, czterdziestu najlepszych aplikantów weźmie udział w Assessment Centre, podczas którego rozwiążą zadanie grupowe i odbędą indywidualne rozmowy z komisją złożoną z przedstawicieli TFLF oraz Partnerów programu. Profile czołowych kandydatów zostaną następnie wysłane do biur parlamentarnych, które podejmą ostateczną decyzję o tym, kto zostanie wybrany.

Już 5 marca 2024 r. o godzinie 19:00 odbędzie się webinar, na którym będzie można usłyszeć o zaletach stażu. Absolwenci TFLF nakreślą jak napisać wyróżniającą się aplikację, a przedstawiciele zarządu TFLF odpowiedzą na wszelkie pytania związane z przebiegiem stażu. Link do rejestracji na wydarzenie znajduje się pod adresem: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QsFkodNYQ7-nz70MmoYgYw

Zgłoszenia do programu stażowego przyjmowane są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 17 marca 2024 r.

Więcej informacji znaleźć można na stronie programu: h ttp://transatlanticforum.org/

Skip to content