XV edycji Studenckiego Nobla!

Pełną parą ruszyły przygotowania do XV edycji Studenckiego Nobla! Społeczność akademicka po raz kolejny ma szansę na zdobycie nagród w dziedzinach z zakresu nauki, sztuki oraz działalności społecznej.

Niezależne Zrzeszenie Studentów zachęca do zgłaszania się młodych naukowców i działaczy, a co za tym idzie pochwalenia i podzielenia się swoimi osiągnięciami. Studenci mają tu szansę powalczyć Studenckiego Nobla w aż 10 kategoriach. Warto wspomnieć, jest to stypendium przyznawane w całości przez organizację studencką.  

Kategorie są następujące:  

NAUKI TECHNICZNE *  SZTUKA * DZIENNIKARSTWO I LITERATURA * NAUKI PRZYRODNICZE I ENERGETYKA * FIZYKA I ASTRONOMIA

MEDYCYNA I FARMACJA * NAUKI SPOŁECZNE * NAUKI EKONOMICZNE * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * 3W: WODA-WODÓR-WĘGIEL

W trakcie Gali Finałowej konkursu zwycięzcy otrzymają nagrody o łącznej wartości 50 000 zł, ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jest to niepowtarzalna okazja do wyróżnienia się na rynku pracy oraz networkingu z innymi uzdolnionymi osobami ubiegającymi się o nagrodę. 

Pierwszym etapem który potrwa do 25.03.2024 jest rejestracja przez stronę internetową studenckinobel.info.pl. W kolejnych etapach oceniona zostanie przesłana przez uczestników dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia, natomiast finaliści zostaną dodatkowo poproszeni o przesłanie autoprezentacji. Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa odbywająca się w Warszawie. Tam uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnego poznania się, wymienienia się doświadczeniami i nawiązania kontaktu z ważnymi postaciami z ich branży.

Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem strategicznym XV edycji Studenckiego Nobla. BGK to polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bank realizuje programy rozwojowe w zakresie np. dostępu do mieszkań i czystego powietrza oraz infrastruktury publicznej. BGK finansuje działalność bieżącą oraz inwestycje przedsiębiorstw i samorządów. BGK jest obecny w każdym regionie Polski oraz za granicą (posiada przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie). Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm.

BGK jest pomysłodawcą idei 3W, która odpowiada na wyzwanie wielkich zmian, jakie czekają nas w przyszłości. Idea 3W jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać oraz podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów. W 3W skupiamy się na 3 zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel. Głównym celem 3W jest budowanie i integrowanie społeczności utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizacja społeczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do tworzenia z nami XV edycji Studenckiego Nobla oraz obserwowania naszych social mediów:

https://www.facebook.com/StudenckiNobelpl

https://www.instagram.com/studencki.nobel/

Skip to content