Rusza 7. edycja programu stypendialnego Bona Fide

Rusza 7. edycja programu stypendialnego Bona Fide. Zdobądź stypendium na studia zagranicą

Fundacja ORLEN po raz siódmy przyzna stypendia studentom, którzy dostali się na studia na najlepszych uczelniach świata. W ramach programu Bona Fide można uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów czesnego w wysokości do 200 tys. zł. Na wnioski czekamy do 27 marca.

Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Columbia czy Uniwersytet Oksfordzki − to między innymi na tych słynnych uniwersytetach kształcą się stypendyści programu Bona Fide. W 2018 r. Fundacja ORLEN powołała go z myślą o utalentowanych studentach, którzy dostali się na studia II lub III stopnia na uczelniach znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Liście Szanghajskiej).

− Stworzyliśmy ten unikalny program, bo brakowało propozycji wsparcia nauki studentów, którzy dostali się na najbardziej prestiżowe zagraniczne uczelnie. W ciągu sześciu lat wsparliśmy kształcenie 59 wybitnych studentów – mówi Katarzyna Fabbri, członkini Zarządu Fundacji ORLEN.

Jedną z ubiegłorocznych stypendystek jest Karolina Rybakowska, która na Uniwersytecie Oksfordzkim studiuje kierunek poświęcony uchodźcom i przymusowym migracjom. Zaznacza, że studia w brytyjskim systemie przerosły jej oczekiwania. − Bez stypendium Bona Fide na pewno nie podjęłabym się studiów na Oksfordzie. Stypendium jest nieodzowne, nie tylko ze względu na wysokie koszty czesnego, ale także utrzymania w Wielkiej Brytanii – podkreśla.

Dwuetapowa rekrutacja

27 lutego rusza rekrutacja do kolejnej edycji programu. O stypendium mogą wnioskować studenci kierunków: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, finanse, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka, odnawialne źródła energii, inżynieria chemiczna i materiałowa, data science, statystyka, ekologia, matematyka, informatyka (computer science), fizyka lub kierunki pokrewne do wymienionych.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie prosimy kandydatów o złożenie kompletu wymaganych w regulaminie dokumentów. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu zaprosimy na indywidualne rozmowy i na ich podstawie wyłonimy tegorocznych stypendystów.

Absolwenci pracują dla Polski

Jednym z warunków otrzymania stypendium Bona Fide jest zobowiązanie się do podjęcia pracy w sektorze publicznym lub spółkach Skarbu Państwa po zakończeniu nauki za granicą.

Wiktor Duch, stypendysta 5. edycji programu, skończył studia z zakresu sztucznej inteligencji na Uniwersytecie w Manchesterze. Po powrocie do kraju zaczął pracę w ORLENIE,  w Zespole Aplikacji Business Intelligence. − Za granicą chciałem skończyć studia, zdobyć wiedzę i doświadczenie, które mógłbym wykorzystać na polskim rynku. Zależało mi na tym, żeby dostać się do firmy z dużym potencjałem, która będzie chciał korzystać z możliwości jakie daje sztuczna inteligencja – mówi nasz stypendysta.

Katarzyna Fabbri, członkini Zarządu Fundacji ORLEN, podkreśla, że absolwenci programu Bona Fide z sukcesem rozwijają kariery w administracji publicznej, zagranicznych agendach polskich instytucji, spółkach Skarbu Państwa. Są cenionymi i poszukiwanymi przez pracodawców specjalistami.

Fundacja ORLEN czeka na wnioski w programie Bona Fide do 27 marca. Można je składać drogą elektroniczną na stronie: http://granty-fundacja.orlen.pl Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.fundacja.orlen.pl

Partnerami Fundacji ORLEN w siódmej edycji programu Bona Fide są: Fundacja Energa, Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez BGK, Fundacja ORLEN dla Pomorza oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

Skip to content