AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRAKTYKI STUDENCKIE

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia 4-tygodniowych (160 godzin), bezpłatnych, praktyk studenckich 1 we wrześniu 2024 roku w Warszawie. Praktyki realizowane będą w trybie hybrydowym (praca własna/zajęcia stacjonarne)2.

Praktyki dedykowane studentom Wojskowej Akademii Technicznej odbędą się w 3 grupach:

ANALITYCY – I

KRYMINALISTYCY – I

KRYMINALISTYCY – III

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Przeczytaj o warunkach rekrutacji do wybranej grupy.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w Regulaminie Praktyk.

1 Praktyki mogą mieć charakter praktyk zawodowych i realizować obowiązek wynikający z programu studiów. Warunki zaliczenia praktyk opisane są w Regulaminie Praktyk i komentarzu do oferty praktyk.

2 W zależności od grupy mogą być różne proporcje pracy własnej do zajęć stacjonarnych. W związku z tym na formularzu aplikacyjnym należy dopisać swoją dyspozycyjność na okres odbywania praktyk – wrzesień 2024.

SZANOWNI PAŃSTWO,

Praktyki studenckie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego adresowane są do wszystkich studentów i absolwentów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o ABW jako służbie specjalnej. Sprawdzając swoje umiejętności w ramach wybranej grupy, można jednocześnie poznać ABW jako potencjalnego przyszłego pracodawcę. Ponadto praktykanci mogą swój udział w praktykach studenckich w ABW zaliczyć jako element wymagany programem studiów.

Praktyki studenckie w ABW odbywają się wyłącznie na podstawie Regulaminu Praktyk w ABW, Programu Praktyk w ABW oraz w oparciu o porozumienie o współpracy naukowo- dydaktycznej zawarte pomiędzy ABW a Wojskową Akademią Techniczną, które umożliwia realizację  praktyk dedykowanych studentom Wojskowej  Akademii Technicznej. W związku   z tym nie przewidujemy podpisywania dodatkowych porozumień dwu- lub trójstronnych dotyczących realizacji praktyk. Każdy  praktykant na zakończenie otrzymuje Zaświadczenie    o odbyciu praktyki (wzór w załączniku Regulaminu Praktyk). Podstawą do wypełnienia innej dokumentacji zaliczającej praktykę studentowi są informacje zawarte w Ocenie Praktykanta (wzór w załączniku do Regulaminu Praktyk). Na tej podstawie i w tym zakresie możemy uzupełnić oczekiwaną przez studenta i Wojskową Akademię Techniczną dokumentację, np. dzienniczek praktyk, dodatkowe zaświadczenie.

ANALITYCY – I

Oferta praktyk skierowana do studentów Wojskowej Akademii Technicznej m.in. kierunku:

 • socjologia,
 • politologia,
 • dziennikarstwo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe,
 • historia,
 • filologie,

którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach).

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę prześlij na adres: rekrutacja@abw.gov.pl z dopiskiem „Analitycy I” (w przypadku skanu oryginały wymienionych dokumentów trzeba będzie dostarczyć osobiście na wyznaczone spotkanie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Termin składania aplikacji – 15 czerwiec 2024 roku.

Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).

KRYMINALISTYCY – I

Oferta praktyk skierowana do studentów Wojskowej Akademii Technicznej m.in. kierunku:

 • informatyka,
 • fizyka,
 • cybernetyka,
 • elektronika, w szczególności inżynieria dźwięku, przetwarzanie sygnałów, telekomunikacja, multimedia,
 • mechanika, w szczególności akustyka,

którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach).

W czasie praktyk studenci będą realizować zadania praktyczne, bezpośrednio związane z dziedziną kryminalistyki wybraną przez studenta.

Poziom trudności będzie zależał od indywidualnych umiejętności praktykanta.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę przekaż prześlij na adres: rekrutacja@abw.gov.pl z dopiskiem „Kryminalistycy I” (w przypadku skanu oryginały wymienionych dokumentów trzeba będzie dostarczyć osobiście na wyznaczone spotkanie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Termin składania aplikacji – 15 czerwiec 2024 roku.

Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).

KRYMINALISTYCY – III

Oferta praktyk skierowana do studentów Wojskowej Akademii Technicznej m.in. kierunku:

 • psychologia,
 • filologia polska,
 • prawo,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe,
 • kryminalistyka,

którzy w dniu 1 marca 2024 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach). Mile widziane posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie kryminalistyki i zagadnień prawnych.

W czasie praktyk studenci będą realizować zadania praktyczne, bezpośrednio związane z analizą pisma.

Poziom trudności będzie zależał od indywidualnych umiejętności praktykanta.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę przekaż prześlij na adres: rekrutacja@abw.gov.pl z dopiskiem „Kryminalistycy III” (w przypadku skanu oryginały wymienionych dokumentów trzeba będzie dostarczyć osobiście na wyznaczone spotkanie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Termin składania aplikacji – 15 czerwiec 2024 roku.

Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2024 roku).

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I STUDENCKICH W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

FORMULARZ APLIKACYJNY NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ/STUDENCKĄ*

Skip to content