Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń na Konferencję wiWAT
Aktualizacja witryny Biura Karier
Przyjmowanie zgłoszeń na konferencję naukową
Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu rektora na najlepszą pracę studenta
Sprawozdania organizacji studenckich i doktorantów