Bez kategorii

W dniach 1–3 grudnia 2020 r. odbyła się VIII edycja Konferencji naukowej „Wiedza i Innowacje – wiWAT 2020”. To coroczne wydarzenie przyciąga studentów i doktorantów z WAT oraz innych ośrodków naukowych z całej Polski. Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbyła się w formie zdalnej. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorami konferencji były: Dział Spraw Studenckich, Samorząd …

VIII Konferencja naukowa “Wiedza i Innowacje – wiWAT 2020” Read More »

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń udziału w Konferencji Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje – wiWAT 2020” do dnia 6 listopada br. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: kariera@wat.edu.pl Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/konferencja-mlodych-naukowcow-wiwat/ Udział w konferencji jest bezpłatny. Zapraszamy!

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością prezentujemy nową odsłonę strony Biura Karier WAT. Odświeżyliśmy oraz przebudowaliśmy szatę graficzną strony, tak by łatwiej było znaleźć interesujące Państwa informacje.Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonalności oraz ewentualnych problemów związanych z użytkowaniem witryny prosimy zgłaszać na adres kariera@wat.edu.pl. Życzymy przyjemnego użytkowania! Zespół Biura Karier WAT

Konferencja naukowa wiWAT 2020, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz ósmy, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki. Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych. Uwzględniając obecną …

Przyjmowanie zgłoszeń na konferencję “Wiedza i Innowacje – wiWAT” Read More »

Konkurs ogłoszony jest na podstawie zarządzenia Rektora WAT nr 4/RKR/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie konkursu Rektora WAT na najlepszą pracę studenta wykonaną w ramach działalności w kole naukowym WAT. Do konkursu może zostać zgłoszona praca indywidualna lub zespołowa o charakterze teoretycznym, doświadczalnym lub konstrukcyjnym, w całości wykonana w kole naukowym. Z każdego koła naukowego można zgłosić tylko jedną …

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu rektora na najlepszą pracę studenta Read More »

Na podstawie § 11 ust. 1 zarządzenia Rektora WAT nr 27/RKR/2018 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie warunków funkcjonowania w WAT uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów, organizacje mają obowiązek złożenia sprawozdania z działalności w formie pisemnej i elektronicznej.  Bieżący nadzór nad działalnością organizacji sprawuje prorektor ds. studenckich. Organizacja w nieprzekraczalnym terminie do 15 października danego roku, za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich, ma obowiązek …

Sprawozdania z działalności organizacji Read More »