VIII Konferencja Młodych Naukowców – “Wiedza i Innowacje – wiWAT” 

1 – 3 grudnia 2020 r.

WIWAT. Wiedza i Innowacje

Konferencja naukowa wiWAT 2020, organizowana w Wojskowej Akademii Technicznej już po raz ósmy, stanowi forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów i młodych pracowników nauki.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.

Uwzględniając obecną i przewidywaną sytuację epidemiczną w Polsce, konferencja odbędzie się w formie on-line (MS Teams).

Zakres tematyczny

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Biogospodarka
 • Budownictwo
 • Chemia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Energetyka
 • Fizyka techniczna
 • Geodezja i kartografia
 • Geodezja i kataster
 • Informatyka
 • Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria geoprzestrzenna
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria systemów bezzałogowych
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka
 • Logistyka ekonomiczna
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika
 • Obronność państwa
 • Optoelektronika
 • Zarządzanie

Organizatorzy

 • Dział Spraw Studenckich WAT
 • Samorząd Doktorantów WAT
 • Samorząd Studencki WAT

Terminarz

 • do 6 listopada 2020 r. – Termin przesyłania zgłoszeń oraz streszczeń referatów
 • do 12 listopada 2020 r. – Akceptacja tematów wystąpień przez organizatorów
 • do 31 grudnia 2020 r. – Ostateczny termin przesyłania pełnej treści referatu
Skip to content