Ogólnopolska Doktorancko-Studencka Konferencja Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje wiWAT 2021”

WIWAT. Wiedza i Innowacje

KOMITET NAUKOWY:

 • dr hab. Monika SZYŁKOWSKA, prof. WAT Przewodnicząca Rady Naukowej
 • dr inż. Piotr ZALEWSKI, prof. WAT Zastępca Przewodniczącej Rady Naukowej
 • płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK
 • płk prof. dr hab. inż. Michał KĘDZIERSKI
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI
 • prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI
 • prof. dr hab. inż. Ryszard SZPLET
 • płk dr hab. Szymon MITKOW, prof. WAT
 • dr hab. inż. Zbigniew TARAPATA, prof. WAT
 • dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
 • dr hab. inż. Krzysztof KOPCZYŃSKI, prof. WAT

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • mgr Małgorzata PODBIELSKA Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
 • mgr Elżbieta RĄPAŁA Zastępca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
 • mgr Łukasz Kominek
 • mgr Kamila Falacińska
 • mgr Aleksandra Benedykciuk
 • mgr Grażyna Szczawińska
 • Sylwia Kuropatwińska
 • Wojciech Lasek
 • Aleksandra Wusiewicz
 • Przemysław Kidoń
 • Patrycja Cybul
 • Sandra Wacławek
 • Kuba Bergcholc
 • Aleksandra Górska
 • Dawid Ciszewski
 • Dawid Ulman

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Dział Spraw Studenckich WAT wraz z Samorządem Doktorantów WAT oraz Samorządem Studenckim WAT, serdecznie zapraszają na IX Ogólnopolską Doktorancko-Studencką Konferencję Młodych Naukowców “Wiedza i Innowacje wiWAT 2021”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2021 roku na platformie MS Teams.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników najnowszych badań przez studentów i doktorantów – młodych naukowców. Ponadto pragniemy stworzyć płaszczyznę umożliwiającą wymianę poglądów na wskazany temat, która pozwoli zintensyfikować współpracę instytucjonalną w tym zakresie, uwzgledniającą młodych naukowców (doktorantów i studentów) funkcjonujących w krajowych i zagranicznych ośrodkach badawczych.

Ważnym dla nas aspektem jest kompleksowe podejście badaczy do tematyki nauk inżynieryjno–technicznych, ścisłych, przyrodniczych i społecznych oraz próba skondensowania dyskursu jaki toczy się odnośnie do omawianej problematyki in extenso.

Założeniem nadrzędnym organizatorów konferencji jest przekonanie, że możliwość zaprezentowania na szerokim forum działalności naukowej studentów i młodych pracowników nauki jest niezbędnym i podstawowym elementem wszelkich poczynań naukowych.

Język referatów: polski, angielski.

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć podczas konferencji są interdyscyplinarne i dotyczą przede wszystkim następujących dziedzin (zapraszamy jednak również uczestników biernych i czynnych zainteresowanych nieco inną, aczkolwiek pokrewną tematyką):

Panel I: tematyka dotycząca dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie.

Panel II: tematyka dotycząca dyscyplin: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna oraz nauki chemiczne.

Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi:

 • 0 zł – wolni słuchacze;
 • 100 zł – w przypadku chęci wygłoszenia samego referatu;
 • 300 zł – w przypadku chęci zgłoszenia wyłącznie pracy do monografii naukowej;
 • 350 zł – pełny udział w konferencji (wystąpienie + publikacja).

Studenci oraz doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej są zwolnieni z opłaty konferencyjnej!

Ogłaszamy konkurs na najlepszy referat zaprezentowany w ramach Konferencji Młodych Naukowców „Wiedza i Innowacje — wiWAT 2021”. Najlepsi z Państwa zostaną nagrodzeni podczas konferencji nagrodami oraz przydatnymi materiałami promocyjnymi/naukowymi.

WAŻNE TERMINY:

28.11.2021 r. – ostateczny termin zgłoszeń poprzez formularz,

29.11.2021 r. – wysłanie informacji o zakwalifikowaniu do konferencji w wybranej formie,

06-07.12.2021 r. – dzień konferencyjny,

31.12.2021 r. – ostateczny termin przesyłania prac do wieloautorskiej, recenzowanej monografii naukowej.

Długość wystąpienia powinna wynosić od 10 do 15 minut. Prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Tutaj, znajdziecie Państwo link do formularza zgłoszeniowego => https://forms.gle/6VNaiTw5Zdj1fgV89
Tutaj, znajdziecie Państwo link do wymagań edytorskich => https://knbn.wat.edu.pl/wp-content/uploads/2021/08/wymagania-wydawnicze.pdf

W celu ostatecznego zakwalifikowania się, należy uiścić opłatę w wysokości 100, 300 lub 350 zł (w zależności od wyboru opcji uczestnictwa). Wpłat należy jednak dokonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wyboru państwa pracy do publikacji lub/i wystąpienia.

Uprzejmie informujemy, że monografia naukowa będąca pokłosiem tej konferencji ukaże się po konferencji na przełomie stycznia/lutego 2022 r. – wydawnictwo potwierdziło termin, zatem prosimy o terminowość przesyłania prac. Na życzenie możemy to potwierdzić dodatkowym certyfikatem.

Kontakt do Organizatora – wiwat2021@wat.edu.pl

Pozdrawiamy i zachęcamy do udziału!

Skip to content