grafika informująca o III edycji konkursu MON na bezzałogowe systemy powietrzne, lądowe i morskie

Kolejna szansa do zdobycia nagrody 5000 zł, 10 000 zł, 25 000 zł, a nawet 50 000 zł za realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego (BSP), Bezzałogowego Systemu Lądowego (BSL), Bezzałogowego Systemu Morskiego (BSM) do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów uczelni wojskowych. Projekty można składać indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy mogą złożyć więcej niż jeden projekt konkursowy w tym zmodernizować projekt z poprzedniej edycji.

Zgłaszane do konkursu prace muszą dotyczyć realizacji projektu BSP, BSL lub BSM do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

  1. operacyjno-rozpoznawcze – projekt oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz śledzenia obiektu/celu, możliwości monitorowania i kontroli obszaru zainteresowania, np. granic lub strefy przybrzeżnej; 
  2. bojowe – projekt oceniany pod kątem możliwości przenoszenia i użycia środków bojowych/środków rażenia oraz zwalczania systemów bezzałogowych;
  3. amunicja krążąca – projekt oceniany pod kątem możliwości wykrycia, rozpoznania oraz ataku na wyznaczony cel poprzez autodestrukcję;
  4. wsparcia – projekt oceniany pod kątem możliwości ewakuacji, dostawy amunicji, wyposażenia, środków medycznych i żywności do wysuniętych stanowisk wojsk własnych.

Do konkursu może zostać zgłoszony zarówno demonstrator technologii/element demonstratora technologii, jak i projekt modernizacji już istniejącej konstrukcji. Projekt nie może być urządzeniem komercyjnie dostępnym. Do jego wykonania mogą posłużyć elementy, układy i komponenty ogólnodostępne.

W pierwszym etapie należy przedstawić koncepcję oraz kosztorys wraz z załącznikami zamieszczonymi w Regulaminie Konkursu. Eksperci MON wybiorą najlepsze spośród zgłoszonych propozycji, a ich autorzy otrzymają fundusze na realizację swoich projektów.

Każdy projekt powinien mieć wyznaczonego opiekuna merytorycznego z ramienia Wydziału/Instytutu.

Regulamin konkursu o nagrodę Ministra Obrony Narodowej za opracowanie koncepcji i realizację projektu Bezzałogowego Systemu Powietrznego, Bezzałogowego Systemu Lądowego lub Bezzałogowego Systemu Morskiego do zastosowań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa

Projekty należy dostarczyć do 16 marca 2023 r. w Wojskowej Akademii Technicznej (bud.100 pok.93).

Konkurs koordynuje Dział Spraw Studenckich.

Osoby wyznaczone do kontaktu z ramienia DSS WAT: Magdalena Puczkowska tel. 261 837 274

Dowiedz się więcej na temat poprzednich edycji Konkursu MON oraz wręczenia nagród laureatom konkursu na projekty systemów bezzałogowych:

Źródło: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/articles/aktualnosci-w/rusza-iii-edycja-konkursu-mon-na-bezzalogowe-systemy-powietrzne-ladowe-i-morskie/

Skip to content