Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z wojskowymi uczelniami wyższymi – Wojskową Akademią Techniczną, Akademią Marynarki Wojennej, Lotniczą Akademią Wojskową oraz Akademią Wojsk Lądowych – organizują konkurs na opracowanie i realizację projektu bezzałogowego systemu powietrznego (BSP) oraz bezzałogowego systemu morskiego (BSM) na potrzeby Wojska Polskiego.

Celem Konkursu jest wyłonienie na podstawie przygotowanych koncepcji i zrealizowanych projektów najlepszych rozwiązań z zakresu technik, technologii i inżynierii BSP, BSL lub BSM znajdujących zastosowanie w obronności i bezpieczeństwie państwa.

Uczestnikiem Konkursu może być student lub doktorant uczelni wojskowej.

Prace konkursowe do pierwszego etapu (koncepcje projektów wraz z kosztorysem) należy składać do dnia 15 marca 2022 r.

Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu oraz wskazanie projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu nastąpi do dnia 15 kwietnia 2022 r.
 

Termin realizacji etapu drugiego upływa z dniem 16 września 2022 r. Sposób przekazania projektów wykonanych w drugim etapie Konkursu zostanie ustalony indywidualnie z uczestnikami Konkursu.

 
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 11 listopada 2022 r.
Grafika promocyjna konkursu MON
Skip to content