NEWSLETTER

Chcesz być na bieżąco? Zachęcamy do zapisania się do Newslettera Biura Karier.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-908), przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 w celu otrzymywania informacji na temat szczegółowej oferty Biura Karier dotyczącej szkoleń i warsztatów, ofert pracy, spotkań z pracodawcami, targów pracy oraz doradztwa zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Potwierdzam, że zapoznałem(am) się i przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w Klauzuli Informacyjnej.

Skip to content