REDAKTOR W DZIALE CONTENTU – COPYWRITER

  • Wrocław

W związku z rozwojem zespołu porównywarki ubezpieczeń komunikacyjnych Mubi.pl poszukujemy osoby na stanowisko:  REDAKTOR W DZIALE CONTENTU – COPYWRITER

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

  • tworzenie merytorycznych tekstów z zakresu ubezpieczeń;
  • research tematów z zakresu ubezpieczeń;
  • raportowanie działań

Wymagania:

  • możliwość pracy stacjonarnej w biurze we Wrocławiu w wymiarze 8 godzin dziennie w wybranych godzinach między 8 a 18;
  • mile widziane doświadczenie w copywritingu SEO;
  • mile widziany status studenta.

Oferujemy:

  • wynagrodzenie 2000- 3500 zł netto na umowie zlecenie;
  • realizację rozwoju zawodowego w doświadczonym zespole zajmującym się marketingiem internetowym w konkurencyjnej branży finansowej;
  • możliwość podniesienia wiedzy i kompetencji z zakresu SEO.

W CV prosimy o dopisane klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Digibits Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO)

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez kandydata na potrzeby rekrutacji jest Digibits Sp. z o.o. Przekazane przez Kandydata dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
2. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Kandydata w procesie rekrutacji. W szczególności Administrator ma prawo żądać od Kandydatów podania lub udokumentowania danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, ze zm.) lub danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy cywilnoprawnej.
4. Źródłem danych osobowych przetwarzanych przez Administratora są Kandydaci, tj. osoby, których dane dotyczą.
5. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu wskazanego w pkt. 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w niniejszym punkcie, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa.
6. Zgodnie z przepisami RODO Kandydaci na pracowników mają prawo do:
a. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych
b. dostępu do swoich danych osobowych
c. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych
d. usunięcia danych
e. ograniczenia przetwarzania
f. przenoszenia danych
g. niepodlegania profil logowaniu
h. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych
i. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
j. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
7. Dane osobowe Kandydatów nie podlegają profilowaniu przez Administratora w rozumieniu przepisów RODO

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na partnerzy@mubi.pl

Skip to content