Asystent, Młodszy Specjalista, Specjalista ds. certyfikacji TSI – podsystemy: Energia, Infrastruktura, Infrastruktura PRM, Tabor, Sterowanie ruchem kolejowym (SRK)

  • Pełny etat
  • Warszawa

Witryna internetowa INFRACERT TSI Sp. z o.o.

Łączymy doświadczenie z nowoczesnością i innowacyjnością

INFRACERT TSI jest polską jednostką notyfikowaną specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego i europejskiego rynku kolejowego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie certyfikacji składników i podsystemów interoperacyjności, ocen bezpieczeństwa, w tym procesu zarządzania ryzykiem, oraz szeroko rozumianej edukacji i wsparcia przedsiębiorców na polskim rynku kolejowym. Nasz zespół to grupa polskich i europejskich ekspertów, dysponujących obszerną wiedzą zgromadzoną podczas wieloletniej pracy w sektorze kolejowym, administracji publicznej, instytutach naukowych oraz technicznym szkolnictwie wyższym. Jesteśmy również jedynym przedstawicielem w Polsce szwedzkiej jednostki notyfikowanej VANAHEIM AB.

Osoby na ww. stanowiskach będą odpowiedzialna za realizację zadań związanych z oceną podsystemów: Energia, Infrastruktura, Infrastruktura PRM, Tabor na zgodność z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności.

Kluczowe zadania na stanowisku pracy:

✓ ocena projektów elektroenergetyki kolejowej na zgodność z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności oraz przepisami krajowymi,

✓ weryfikacja dokumentacji projektowej, wykonywanie testów i sprawdzeń, przeprowadzanie wizji lokalnych,

✓ udział w wydarzeniach branżowych, uczestnictwo w grupach roboczych na szczeblu krajowym i europejskim,

✓ komunikacja z klientem.

Szukamy osób, które:

✓ rozpoczęły lub ukończyły studia w jednej z wymienionych branż: energetyka, elektroenergetyka oraz pokrewne – do podsystemu Energia

✓ rozpoczęły lub ukończyły studia w jednej z wymienionych branż: budownictwo, transport kolejowy, mechanika i budowa maszyn oraz pokrewne – do podsystemów Tabor, Infrastruktura i Infrastruktura PRM

✓ rozpoczęły lub ukończyły studia w jednej z wymienionych branż: sterowanie ruchem kolejowym, transport kolejowy oraz pokrewne – do podsystemu Sterowanie ruchem kolejowym

✓ znają zasady funkcjonowania rynku transportu kolejowego,

✓ myślą strategicznie i poszukują optymalnych rozwiązań,

✓ znają język angielski w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się z podmiotami zagranicznymi i zapoznawanie się z aktami prawnymi w języku angielskim,

✓ posiadają czynne prawo jazdy kat. B,

✓ potrafią bardzo dobrze organizować pracę.

Oferujemy:

✓ pracę w zgranym, pełnym pomysłów oraz pasji kolejowej zespole,

✓ pracę w dynamicznie rozwijającej się jednostce posiadającej ugruntowaną pozycję na rynku oraz stosującej najwyższe standardy,

✓ stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,

✓ odpowiednie narzędzia pracy,

✓ liczne szkolenia w obszarach transportu kolejowego oraz zarządzania zespołem i projektami,

✓ przyjazną atmosferę oraz satysfakcjonujące zadania,

✓ szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji,

✓ realizację innowacyjnych projektów z dziedziny transportu kolejowego

✓ elastyczny grafik z możliwością pracy w systemie zdalnym,

✓ wiele benefitów (m.in. karta sportowa i pakiet medyczny).

Daj sobie szansę na rozpoczęcie wspaniałej przygody! Załącz swoje CV i aplikuj do nas wysyłając wiadomość na: praca@infracert.com
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie stanowiska i podsystemu, na jakie chcecie Państwo aplikować.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę INFRACERT TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@infracert.com

Skip to content