Stażysta / Stażystka (branża TSL)

Witryna internetowa Abakus Logistics Sp. z o.o.

You can count on us!

Abakus Logistics sp. z o.o. to firma z branży TSL specjalizująca się w transporcie drogowym oraz spedycji międzynarodowej, funkcjonująca w obecnej formie od 2014 roku.

Przechodząc przez fazę intensywnego wzrostu otworzyliśmy możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników, których chcemy wdrażać m.in. poprzez formułę Programu Stażowego.

III. edycja Programu Stażowego w Abakus Logistics odbędzie się w ciągu 3 miesięcy wakacyjnych tj. w lipcu, sierpniu i wrześniu 2024 r.

III. edycja Programu Stażowego będzie obejmowała możliwość wyboru przez kandydatów w trakcie rekrutacji 1 z 2 ścieżek rozwoju: operacyjnej lub nieoperacyjnej. Obie ścieżki znacząco różnią się od siebie:

  • Ścieżka operacyjna przewiduje 1-miesięczny cykl szkoleń wspartych praktyką w działach: Spedycji, Transportu, Handlowym oraz Floty, a także oferuje dodatkowe szkolenia z zakresu sprzedaży i nawiązania relacji z klientami, bezpieczeństwa IT, prawa w transporcie oraz windykacji. Ścieżka operacyjna przygotowuje do pełnienia roli np. Młodszego spedytora międzynarodowego w Abakus Logistics;
  • Ścieżka nieoperacyjna obejmuje specjalistyczne szkolenie w jednym z działów nieoperacyjnych firmy i jest dedykowana dla osób kształcących się w tym zakresie. Ścieżka nieoperacyjna przygotowuje do pełnienia roli np. Młodszego specjalisty ds. księgowo-administracyjnych w Abakus Logistics. Ten staż ma różny wymiar czasowy w zależności od działu:
    • Administracja – 1 miesiąc,
    • Księgowość – 3 miesiące,
    • Prawny – 3 miesiące,
    • Kadry i płace – 3 miesiące,
    • Obsługa biura – 1 miesiąc,
    • Windykacja – 3 miesiące.

W przypadku pozytywnej opinii po odbyciu stażu w Abakus Logistics sp. z o.o. stażyści ścieżki operacyjnej otrzymają oferty zatrudnienia jedynie w działach, w których odbywał się cykl szkoleń operacyjnych, natomiast stażyści ścieżki nieoperacyjnej otrzymają ofertę zatrudnienia jedynie w dziale, w którym odbywało się szkolenie nieoperacyjne.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Posiadanie aktywnego statusu studenta studiów kierunkowych właściwych dla wybranej ścieżki realizacji stażu;
  • Posiadanie podstawowej znajomości branży TSL i specyfiki transportu drogowego;
  • Posiadanie umiejętności posługiwania się jęz. angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • Odznaczanie się proaktywnością, odpowiedzialnością i zaangażowaniem;
  • Określenie chęci podjęcia pełnowymiarowej pracy po zakończeniu stażu.

Chęć uczestnictwa w III. edycji Programu Stażowego w Abakus Logistics należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres rekrutacja@abakuslogistics.pl zawierającej:

  • CV z aktualną klauzulą RODO umożliwiającą przetwarzanie dokumentu przez Abakus Logistics sp. z o.o;
  • List motywacyjny w języku polskim krótko opisujący możliwości kandydata oraz motywację do zgłoszenia kandydatury;
  • Tytuł wiadomości “Rekrutacja do III. edycji Programu Stażowego w Abakus Logistics” oraz informację w treści wiadomości odnośnie wybranej ścieżki oraz wybranego działu (w przypadku ścieżki nieoperacyjnej).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@abakuslogistics.pl

Skip to content