Asystent/ka Działu Zarządzania Przetargami

Witryna internetowa DSV Road Sp. z o.o.

Grupa DSV to jedna z czołowych firm z branży TSL (transport, spedycja, logistyka) na świecie.
Nasza główna siedziba znajduje się w Danii, pozostałe – w ponad 90 krajach świata.

DSV Road świadczy usługi transportu drogowego na terenie całej Europy i znajduje się w TOP 3
dostawców na tym rynku.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Asystent/ka Działu Zarządzania Przetargami

Zadania:
• Wsparcie realizacji zadań działu w zakresie analizy i kalkulacji danych przetargowych.
• Analiza warunków transportu towarów w oparciu o dokumentację przetargową.
• Współpraca z krajowymi i zagranicznymi oddziałami spółki oraz jej partnerami.
• Przygotowywanie ofert dla Kluczowych Klientów spółki.
• Przygotowywanie narzędzi cennikowych.
• Przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby działu.
• Weryfikacja danych pod kątem kompletności i logiczności.

Dołącz do nas, jeśli:
• Posiadasz analityczny umysł, umiejętność wyszukiwania informacji i chęć do pracy z danymi.
• Masz wykształcenie wyższe lub jesteś studentem ostatniego roku.
• Używasz MS Excel na poziomie zaawansowanym.
• Umiesz formułować trafne wnioski.
• Bardzo dobrze znasz j. angielski.
• Potrafisz pracować w zespole i jesteś komunikatywny/a.
• Jesteś dokładny/a sumienny/a.
• Chcesz uczyć się i rozwijać w branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).

Oferujemy:
• Umowę o pracę.
• Kompleksowy program wdrożeniowy.
• Katalog szkoleń wewnętrznych.
• Motywacyjny system wynagrodzeń.

W przypadku zainteresowania ofertą pracy należy przesłać CV wraz z klauzulą o treści: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz weryfikację moich kompetencji przez DSV
Road Sp. z o.o. dla potrzeb obecnej rekrutacji“ na adres mailowy hrbp.road@pl.dsv.com

 

Przetwarzanie danych osobowych przez DSV Road Sp. z o.o.
1. Informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach
aplikacyjnych jest spółka DSV Road Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, przy ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Ożarów
Mazowiecki (dalej: „DSV”).
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu
pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy),
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście
motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
„a” RODO),
c) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie
procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na
określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
d) realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania
wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
e) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych
osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania
jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
3. W ramach prowadzonych rekrutacji dane osobowe mogą być przekazane przez DSV innym odbiorcom, tj.
spółkom z grupy kapitałowej DSV, podwykonawcom, dostawcom usług oraz podmiotom współpracującym.
4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty
mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
5. Dane osobowe:Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści Pana/Pani danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W zakresie wskazanym w pkt 2 lit. a), b) oraz c) Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do
przeprowadzenia niniejszej rekrutacji, nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W zakresie wskazanym w pkt 2 lit. d) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
W zakresie wskazanym w pkt 2 lit. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od
daty wyrażenia zgody.
6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(adres: ul. Stawki 2, Warszawa).
7. Podanie danych osobowych zgodnych z przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem wzięcia udziału w danym
procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
9. W przypadku pozyskania dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych, uprzejmie prosimy
o kontakt listowny na adres siedziby wskazany w pkt. 1 bądź na adres e-mail Spółki: road.rodo@pl.dsv.com

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hrbp.road@pl.dsv.com

Skip to content