Inspektor ds. Organizacyjnych i Obsługi Kancelaryjno-Biurowej Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych i Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

 • Pełny etat
 • Warszawa

Witryna internetowa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
00-583WarszawaAl. Ujazdowskie 1/3
print as PDF
Ogłoszenie nr / 15.03.2023
Dołącz do nas jako:

inspektor

Do spraw: organizacyjnych i obsługi kancelaryjno-biurowej Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Organizacyjnych i Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

#administracja publiczna #praca
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową, sekretarską oraz organizacyjną Dyrektora oraz pracowników Biura
 • Kompletuje i przedkłada dokumenty oraz pozostałą korespondencję do podpisu, sporządza projekty pism i przedkłada je do podpisu
 • Zapewnia rejestrację oraz obieg dokumentów
 • Archiwizuje i przekazuje akta spraw do Archiwum Rady Ministrów oraz pomaga w archiwizacji pracownikom komórki organizacyjnej
 • Prowadzi listę obecności, ewidencję godzin nadliczbowych oraz książkę wyjść w godzinach pracy
 • Informuje pracowników o terminach realizowania zadań zleconych przez Dyrektora
 • Gromadzi kopie upoważnień i pełnomocnictw wydanych dla pracowników komórki organizacyjnej
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Powyżej pół roku doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „ściśle tajne” wydane przez ABW lub SKW ważne co najmniej 9 miesięcy od daty złożenia dokumentów
 • Poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: „Cosmic Top Secret”, „Trés Secret UE/EU Top Secret” oraz „ESA Top Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Wiedza z zakresu: ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych do ustawy; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Kompetencje miękkie: rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Ruchomy czas rozpoczęcia pracy pomiędzy 7.00 a 9.30
 • Indywidualny rozkład czasu pracy
 • Możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna)
 • Dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • „Trzynaste” wynagrodzenie
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami
 • Bogaty pakiet szkoleń, możliwość refundacji kosztów nauki języka, studiów podyplomowych
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • Dofinansowanie do żłobka/klubiku dziecięcego
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • Możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny, oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
 • Możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki
 • Wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej
 • Możliwość angażowania się w organizowane akcje wolontariackie
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Strefa aktywności
 • Pokój dla rodzica z dzieckiem
 • Dobra lokalizacja
 • Miła atmosfera pracy
Dostępność
Warunki pracy
Dodatkowe informacje
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (na przykład w celu potwierdzenia długości doświadczenia zawodowego w szczególności: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, wskazujące okres współpracy; w celu potwierdzenia rodzaju doświadczenia zawodowego w szczególności: opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków itp.)
 • Kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Kopię poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: „ściśle tajne” wydane przez ABW lub SKW ważne co najmniej 9 miesięcy od daty złożenia dokumentów
 • Kopie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach: „Cosmic Top Secret”, „Trés Secret UE/EU Top Secret” oraz „ESA Top Secret” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 27marca2023

na adres:

Miejsce składania dokumentów:
1.   Wysyłając na adres:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro Kadr i Rozwoju Zawodowego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
2.   Składając osobiście:
Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
3.   Aplikując przez ePUAP lub na adres: rekrutacja@kprm.gov.pl.
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Na kopercie/w tytule maila dopisz: BIP: 117451, BOIN/16 MT

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 694 75 58 – Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
22 694 76 15 – komórka ds. rekrutacji
Więcej o pracy w urzędzie

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.03.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@kprm.gov.pl

Skip to content