Praktyki w dziale wsparcia technicznego – Automatyka Przemysłowa

 • Praktyki
 • Warszawa

Witryna internetowa Mitsubishi Electric B.V. Oddział w Polsce

Opis praktyk studenckich w dziale automatyki przemysłowej Mitsubishi Electric

Umiejętności, które powinien mieć praktykant, żeby sprawnie uczestniczyć w programie praktyk:

 •  Zainteresowanie i podstawowa znajomość zagadnień:
 • Programowania, w tym także programowania sterowników PLC
 • zagadnień mechaniki, pneumatyki oraz układów napędowych o elektryki
 • Komunikatywność oraz otwarta głowy
 • Znajomość j. angielskiego pozwalająca na czytanie i rozumienie instrukcji technicznych

Praktyki odbędą się stacjonarnie w oddziale Mitsubishi Electric przy Krakowiaków 50 w Warszawie przez okres jednego miesiąca. Każdy tydzień praktyk będzie zaczynał się szkoleniem z doświadczonym inżynierem w danej gałęzi produktowej. Po odbyciu szkolenia w pozostałej części tygodnia do zrealizowania będą samodzielne projekty, ćwiczenia, których zadaniem będzie usystematyzować wiedzę zdobytą podczas danego szkolenia. Praktyki kończą się grupowym projektem podsumowującym. W trakcie tego projektu, każdy z praktykantów będzie odpowiedzialny za inną część aplikacji. Praktykanci będą mogli pracować nie tylko na symulatorach poszczególnych urządzeń ale również na fizycznym sprzęcie (PLC, HMI, Układy Napędowe, Roboty). W trakcie praktyk będzie można również spotkać się i porozmawiać z inżynierami z różnych działów. Nasi inżynierowie podczas spotkania opowiedzą jak wygląda ich codzienna praca oraz jakie umiejętności należy posiadać żeby skutecznie pracować na danym stanowisku.

Harmonogram praktyk:

  1 tydzień

Szkolenie podstawowe z:

 • obsługi środowiska GX Works3 oraz sterowników PLC serii iQ-F oraz iQ-R
 • obsługi środowiska GT Designer3 oraz paneli operatorskich GOT2000
 • Indywidualne ćwiczenia/projekt – program na PLC oraz projekt wizualizacji na HMI

 2 tydzień

Szkolenie podstawowe z:

 • obsługi i programowania przetwornic częstotliwości – głównie serie FR-A800
 • obsługi i programowania układów serwonapędowych – MR-J4, MR-JE oraz moduły Simple Motion
 • Indywidualne ćwiczenia/projekt – fragment realnej aplikacji wykorzystującej zarówno przetwornice częstotliwości jak i serwonapędy

   3 tydzień

 Szkolenie podstawowe z:

 • Obsługi środowiska RT Toolbox3 oraz programowania robotów przemysłowych MELFA
 • Indywidualne ćwiczenia/projekt – fragmenty realnych aplikacji, z którymi można się spotkać na liniach produkcyjnych

   4 tydzień

 • Omówienie założeń do kończącego projektu podsumowującego, podział zadań
 • Budowa stanowiska symulującego pracę całej aplikacji
 • W ramach tej aplikacji będzie trzeba zbudować, oraz napisać program do obsługi wszystkich wyżej wymienionych komponentów automatyki przemysłowej (PLC, HMI, Przetwornice, Układy Serwo, Roboty)
 • Prezentacja pracy zespołowej
 • Umiejętności, które będzie posiadać praktykant po zakończeniu miesięcznych praktyk opisanych

w powyższym harmonogramie:

 •  Samodzielne programowanie sterowników PLC (iQ-F oraz iQ-R) oraz HMI (GOT 2000) przy podstawowych aplikacjach przemysłowych
 • Samodzielna obsługa i programowanie podstawowych aplikacji z wykorzystaniem przetwornic częstotliwości (FR-A800, FR-E800) oraz układów serwonapędowych MR-J4, MR-JE
 • Samodzielna obsługa i programowanie robotów przemysłowych MELFA dla większości podstawowych aplikacji

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Mitsubishi Electric Europe sp. z o.o. z siedzibą w Balice 32-083, Krakowska 48.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Mitsubishi Electric Europe sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w zakresie określonym przez Kodeks pracy (tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku podania danych osobowych niewynikających z Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału i wyniki rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Mitsubishi Electric Europe B.V. w związku z procesem rekrutacyjnym są dostępne na stronie:

https://pl.mitsubishielectric.com/pl/privacy/index.html

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sebastian.latuszek@mpl.mee.com

Skip to content