Młodszy specjalista ds. technicznych – branża sanitarna

  • Pełny etat
  • Warszawa

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem naukowym i jednostką badawczo rozwojową Ministerstwa Zdrowia, a także jednym z największych specjalistycznych szpitali pediatrycznych w Polsce, leczącym najciężej chore dzieci z całego kraju. Podczas 40 lat swojego istnienia Instytut regularnie otrzymuje nagrody i wyróżnienia, nie tylko za swoją działalność medyczną i naukową, ale również jako pracodawca.

W 2020 r. Instytut po raz kolejny znalazł się w TOP 10 najbardziej atrakcyjnych pracodawców rankingu Universum Most Attractive Employers Poland, awansując na 4 miejsce. Na co dzień towarzyszy nam zasada: „Leczymy na najwyższym poziomie, zawsze najważniejsze jest dla nas Dziecko”

Aktualnie do Sekcji Nadzoru Technicznego poszukujemy kandydata na stanowisko: Młodszy specjalista ds. technicznych – branża sanitarna

Do zadań ww. osoby należało będzie m. in.:

• Nadzór nad utrzymaniem w ruchu instalacji i urządzeń oraz stanem technicznym obiektów budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych,
• Planowanie remontów, modernizacji i zadań inwestycyjnych oraz sprawowanie pieczy nad ich wykonywaniem w zakresie instalacji sanitarnych
• Nadzór i przygotowanie Opisów Przedmiotów Zamówień dla potrzeb SIWZ,
• Przygotowywanie raportów, analiz dotyczących spraw techniczno – eksploatacyjnych,
• Współpraca w zakresie rozliczenia mediów (gaz, woda, ścieki, energia cieplna),
• Współpraca z Sekcją Centralnej Dyspozytorni tj. bieżące monitorowanie i reagowanie na awarie i zagrożenia,
• Współpraca z biurami projektów realizującymi zadania na terenie IPCZD,
• Współpraca w zakresie nadzoru i kontroli pracy następujących instalacji: centralnego ogrzewania, wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych, kotłowni gazowo-olejowej, gazowej i olejowej wytwornic pary, stacje uzdatniania wody, gazami medycznymi, systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacji wraz z ich urządzeniami,
• Przygotowywanie wniosków do instytucji, urzędów zewnętrznych tj.: ministerstwa, urząd miasta, urząd gminy, Sanepid, itp.,
• Współpraca z inspektorami Ppoż, BHP.

Od kandydatów oczekujemy:

• Wykształcenia średniego technicznego lub wyższego,
• Znajomości obsługi komputera, pakietu Office, programu AutoCad i NormaPro,
• Mile widziane doświadczenie na takim lub podobnym stanowisku – 3 lata,
• Mile widziane doświadczenie w instytucji o podobnym profilu – 1 rok,
• Wysokiej kultury osobistej, rzetelności, samodzielności, komunikatywności, dobrej organizacji pracy własnej.
Osobom zatrudnionym oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz stabilne warunki zatrudnienia,
• Przyjazną atmosferę pracy,
• Zniżki pracownicze na badania laboratoryjne,
• Dofinansowanie do wakacji pracowników oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla ich dzieci („wczasy pod gruszą”),
• Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
• Inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Oferty zawierające: cv z dopiskiem: „młodszy specjalista ds. technicznych – branża sanitarna”(wskazanie nazwy stanowiska jest obowiązkowe) prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@ipczd.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: “Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz innych przesłanych dokumentach do celów rekrutacyjnych prowadzonych przez Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” z siedzibą w Warszawie jak również wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka

Skip to content