NCBC – Praktyki/Staż

  • Praktyki
  • Legionowo

Witryna internetowa Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Branża: inżynieria oprogramowania, systemy informatyczne, cyberbezpieczeństwo, elektronika, telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka, eksploracja danych,
matematyka i kryptologia, zarządzanie informacją, analiza danych, zarządzanie projektami i wsparcie eksploatacji IT

NCBC to jednostka ekspercka MON, która zapewnia bezpieczeństwo teleinformatyczne całego resortu. Centrum odpowiada za kluczowe obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT. NCBC pełni także funkcję CISIRT MON (Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego) oraz jest odpowiedzialne za utworzenie Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. NCBC prowadzi też działalność naukowo-edukacyjną, wdrożeniową, badawczo-rozwojową i opiniodawczą. Eksperci Centrum opracowują nowoczesne metody wykrywania incydentów w cyberprzestrzeni, projektują rozwiązania do ochrony i zabezpieczenia informacji, rozwijają też własne metody i urządzenia kryptograficzne.

Praca w NCBC daje możliwość działania z najlepszymi ekspertami i na najnowocześniejszym sprzęcie. Pracownicy NCBC biorą udział w największych krajowych i zagranicznych ćwiczeniach
i konkursach programowania, zdobywając czołowe miejsca.

Obszary praktyk: cyberbezpieczeństwo, kryptologia, IT

Kluczowe kompetencje:

• analiza i projektowanie rozwiązań
• programowanie frontend
• programowanie backend
• programowanie full stack
• programowanie na platformy mobilne
• administrowanie infrastrukturą serwerową
• administrowanie infrastrukturą sieciową
• bezpieczeństwo
• Data Science
• testowanie

Stanowiska pracy: specjaliści z zakresu IT, cyberbezpieczeństwa, kryptologii, elektroniki, automatyki

Rekrutacja: https://www.cyber.mil.pl

Kontakt:
https://ncbc.wp.mil.pl/pl

ncbc.rekrutacja@ron.mil.pl

Infolinia rekrutacyjna czynna w dni robocze w godz. 8.00-20.00: 509 677 777

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@cyber.mil.pl

Skip to content