Płatne praktyki w Urzędzie m.st. Warszawy

 • Pełny etat
 • Warszawa

Urząd m.st. Warszawy

Zapraszamy do udziału w praktyce absolwenckiej realizowanej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st Warszawy w ramach kampanii społecznej „Wiem, co jem”.
Termin: 17 kwietnia – 12 lipca 2023 r.

Zgłoś się na nasze praktyki, jeżeli jesteś:

 • zainteresowana/y badaniami społecznymi i interesujesz się tematyką żywności i żywienia,
 •  kontaktowa/y, zaangażowana/y i otwarta/y na nowe wyzwania,
 • masz świadectwo ukończenia szkoły wyższej,
 • dyspozycyjna/y od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00,
 • Ponadto nie masz ukończonych 30 lat i dotychczas nie odbywałaś/łeś praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy.

Podczas praktyk będziesz:

 • zbierać informacje przydatne do doskonalenia organizacji żywienia w placówkach oświatowych,
 • analizować zebrane dane i opracowywać wnioski,
 • poszerzać swoją wiedzę i przekładać ją na praktyczne działanie,
 • zdobywać nowe umiejętności i rozwijać kompetencje zawodowe Co dostaniesz? ,
 • pracę z doświadczonym zespołem praktyków • zaświadczenie o udziale w praktyce absolwenckiej,
 • wynagrodzenie 3000 zł (brutto) miesięcznie,
 • Zgłoszenie wraz z CV zawierającym własnoręcznie podpisaną poniższą klauzulę przyjmujemy na adres mailowy: wiemcojem@um.warszawa.pl do 17 marca 2023 r.

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji na praktykę w Urzędzie m.st. Warszawy. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@um.warszawa.pl, mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wiemcojem@um.warszawa.pl

Skip to content