inspektor/starszy inspektor/specjalista-konsultant nr ref. WZL.110.14.2023/SBD

  • Pełny etat
  • Warszawa

Polski Komitet Normalizacyjny

                                                       Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

                                                        nr referencyjny: WZL.110.14.2023/SBD

Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa poszukuje kandydatów do pracy.

Liczba osób: 2, wymiar etatu: 1, umowa na okres próbny

Jeśli zależy Ci na stabilnym zatrudnieniu, pracy w krajowej jednostce z długoletnią tradycją, otwartej na współpracę międzynarodową, odpowiedzialnej za organizację działalności normalizacyjnej, to zgłoś się do nas. Dołącz do zespołu Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych w Wydziale Prac Normalizacyjnych jako

                                                          Inspektor/Starszy inspektor/Specjalista – konsultant

Twoje zadania:

·       Współpraca z przydzielonymi Organami Technicznymi w zakresie działań normalizacyjnych:

– obsługa organizacyjna działalności Organów Technicznych;

– nadzór nad przestrzeganiem zasad normalizacji dobrowolnej w Organach Technicznych;

– organizowanie prac Organów Technicznych w ramach współpracy z europejskimi
i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi;

– udzielanie informacji o działalności normalizacyjnej z zakresu Organów Technicznych;

– praca w systemie informatycznym Polski Zasób Normalizacyjny.

Dlaczego warto?

·        dołączysz do firmy z tradycjami i nowoczesną kulturą organizacji

·        nie znudzisz się – praca jest różnorodna

·        zdobędziesz i rozwiniesz nowe umiejętności – zapewniamy wsparcie i swobodę w zwiększaniu Twoich kompetencji poprzez szkolenia

·        samodzielnie zorganizujesz swoją pracę

Możemy Ci zaoferować:

·       stabilną pracę w elastycznych godzinach od poniedziałku do piątku i zawsze wolne weekendy

·       możliwość świadczenia pracy zdalnej

·       wynagrodzenie zawsze na czas, benefity płacowe: trzynasta pensja, nagrody jubileuszowe

·       świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, takie jak: dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, pożyczki na cele mieszkaniowe oraz zapomogi finansowe

·       dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

·       możliwość doskonalenia języka angielskiego w godzinach pracy

·       podnoszenie kwalifikacji przez udział w kursach i szkoleniach

·       miejsce pracy w dobrej lokalizacji (dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej)

·       możliwość podjęcia pracy od zaraz

Oczekujemy:

·       wykształcenia  minimum średniego

·       doświadczenia w pracy przy wykształceniu średnim na stanowisko:Inspektor – konsultant – 1 rok, Starszy inspektor – konsultant – 3 lata, Specjalista – konsultant –
4 lata (w przypadku wykształcenia wyższego doświadczenia w pracy na stanowisko: Inspektor – konsultant – bez doświadczenia, Starszy inspektor – konsultant – 1 rok, Specjalista – konsultant – 2 lata)

·       znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

·       obsługi komputera – umiejętności korzystania z pakietu z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)

·       bardzo dobrej organizacji pracy, terminowości, rzetelności

·       umiejętności pracy w zespole, komunikatywności

Mile widziane:

·      ogólna wiedza o normalizacji

·      znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej

·      ogólna wiedza dotycząca przepisów budowlanych

Złóż wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny

2. CV

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony https://www.pkn.pl/o-pkn/praca-i-praktyki-w-pkn)

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.06.2023 r.(decyduje data wpływu oferty do PKN):

1. w formie papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata do pracy oraz numerem referencyjnym ogłoszenia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub osobiście w Kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Świętokrzyska 14 w Warszawie, I piętro, pok. nr 109.

2. w formie elektronicznej, opatrzone własnoręcznym podpisem, przesyłając na adres e-mail: praca@pkn.pl

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Prezes PKN ma prawo wstrzymać lub unieważnić nabór na każdym jego etapie. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w PKN, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Do tego czasu kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty.

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, jako administrator danych osobowych informuje, że przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy odbywa się na podstawie Kodeksu Pracy w celu zawarcia umowy o pracę oraz zgody udzielonej przez kandydata na przetwarzanie danych niewymaganych w ogłoszeniu o pracę. Kandydat ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę w taki sam sposób, w jaki została udzielona. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i usunięcia. Dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji. W sprawach spornych kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych: tel. 22 5567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@pkn.pl

Skip to content