inspektor/specjalista WZL.110.9.2021/WKO

Witryna internetowa Polski Komitet Normalizacyjny

jednostka normalizacyjna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy: nr referencyjny: WZL.110.9.2021/ WKO

Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

poszukuje kandydatów do pracy.

 • Liczba osób: 2,
 • wymiar etatu: 1,
 • umowa na okres próbny

Jeśli zależy Ci na stabilnym zatrudnieniu, pracy w krajowej jednostce z długoletnią tradycją, otwartej na współpracę międzynarodową, odpowiedzialnej za organizację działalności normalizacyjnej, to zgłoś się do nas. Dołącz do zespołu Działu Notyfikacji w Wydziale Koordynacji jako:

Inspektor/ Specjalista

Twoje zadania:

 •  prowadzenie zbioru dyrektyw i rozporządzeń związanych z Europejskimi Normami zharmonizowanymi i ich wdrożeń do aktów prawnych,
 • aktualizacja danych dotyczących norm zharmonizowanych na podstawie Dziennika Urzędowego UE,
 • przygotowywanie załączników do Obwieszczeń Prezesa PKN publikowanych w Monitorze Polskim, w tym współpraca z Zespołem Prawnym i Rządowym Centrum Legislacji,
 • współpraca w ramach notyfikacji norm z Europejskimi Organizacjami Normalizacyjnymi (notyfikacja wdrożeń Norm Europejskich do zbioru Polskich Norm i projektów norm własnych),
 •   współpraca dotycząca nadawania Międzynarodowej Klasyfikacji Norm – ICS

Dlaczego warto?

 • dołączysz do firmy z tradycjami i nowoczesną kulturą organizacji,
 • nie znudzisz się – praca jest różnorodna,
 • zdobędziesz i rozwiniesz nowe umiejętności – zapewniamy wsparcie i swobodę w zwiększaniu Twoich kompetencji poprzez szkolenia,
 •   samodzielnie zorganizujesz swoją pracę

Możemy Ci zaoferować:

 • stabilną pracę w elastycznych godzinach od poniedziałku do piątku i zawsze wolne weekendy,
 • wynagrodzenie zawsze na czas,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • możliwość doskonalenia języka angielskiego w godzinach pracy,
 • miejsce pracy w dobrej lokalizacji (dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej),
 • możliwość podjęcia pracy od zaraz,
 • pomoc i wsparcie coacha podczas adaptacji zawodowej i na każdym innym etapie

Oczekujemy:

 • wykształcenia średniego,
 • doświadczenia w pracy przy wykształceniu średnim na stanowisko: Inspektor – 1 rok, Specjalista – 4 lata, przy wykształceniu wyższym: Inspektor – bez doświadczenia, Specjalista – 2 lata,
 • ogólnej wiedzy o normalizacji,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • biegłej obsługi komputera oraz pracy w MS Office,
 • zdolności analitycznego myślenia, zorientowanie na terminową realizacje celów,
 • bardzo dobrej organizacji pracy i łatwości pracy w zespole,

Mile widziane:

 • wykształcenie wyższe, najlepiej prawnicze,
 • doświadczenie w posługiwaniu się aktami prawnymi. Znajomość hierarchii aktów prawnych RP i UE, ich wzajemnych powiązań, znajomość struktury dzienników urzędowych RP i UE,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego prawniczego,
 • praca w systemach informatycznych, praca z bazami aktów prawnych RP i UE w tym umiejętność weryfikacji statusu tekstu jednolitego i skonsolidowanego,
 • umiejętność pracy z aktami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeń i dyrektyw UE,
 • kurs prawniczego języka angielskiego oraz systemów zarządzania jakością,
 • komunikatywność jako umiejętność wyrażania i formułowania opinii w sposób jasny i precyzyjny, otwartość w dyskusji, aktywne słuchanie.

Złóż wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe
 • Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony https://www.pkn.pl/o-pkn/praca-i-praktyki-w-pkn)
 • Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30.07.2021 r. (decyduje data wpływu oferty do PKN):

1. w formie papierowej, w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata do pracy oraz numerem referencyjnym ogłoszenia za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej na adres: Polski Komitet Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa lub osobiście w Kancelarii Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ul. Świętokrzyska 14 w Warszawie, I piętro, pok. nr 109.

2. w formie elektronicznej, opatrzone własnoręcznym podpisem, przesyłając na adres e-mail: praca@pkn.pl

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Prezes PKN ma prawo wstrzymać lub unieważnić nabór na każdym jego etapie. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w PKN, są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Do tego czasu kandydaci mogą odebrać swoje dokumenty.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@pkn.pl

Skip to content