Ekspert ds. zakupów inwestycyjnych

Witryna internetowa Telewizja Polska S.A.

Zakres zleconych zadań:

 • analiza i opiniowanie potrzeb wysokokosztowych zgłoszeń inwestycyjnych, zgodnie z wewnętrzną koncepcją zasad działania spółki oraz przyjętych rozwiązań technologicznych,
 • opiniowanie wniosków do decyzji Zarządu, o uruchomienie wysokokosztowych postępowań zakupowych, pod kątem zasadności wybranych rozwiązań technologicznych, ich adekwatności do danego zadania oraz zgodności z Planem Inwestycyjnym,
 • analiza i opiniowanie wysokokosztowych wniosków o uruchomienie środków, których nie można było przewidzieć na etapie tworzenia Planu Inwestycyjnego lub na pokrycie skutków wzrostu cen i kursów walut,
 • każdorazowa analiza ryzyk inwestycyjnych, w stosunku do potrzeb zgłaszanych w Planie Inwestycyjnym, jak również w przypadku wniosków o uruchomienie środków z rezerwy Zarządu,
 • aktywne uczestnictwo w pracach Komisji Ekspertów Projektów Inwestycyjnych TVP S.A.,
 • analiza i wnioski z opracowanych wskaźników efektywności finansowej.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie m.in. budownictwa, transportu, produkcji telewizyjnej, informatyki, organizacji lub zarządzania,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z koordynacją i wsparciem inwestycyjnym,
 • umiejętność przygotowywania opinii eksperckich ze wskazanej branży,
 • bardzo dobra znajomość konkurencji, cenników i modeli funkcjonowania wskazanej branży,
 • znajomość trendów rynkowych i zmian technologicznych wprowadzanych na bardziej rozwiniętych rynkach,
 • dokładność, sumienność, skrupulatność i systematyczność,
 • umiejętność samodzielnego i efektywnego zarządzania zadaniami,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, w dynamicznym otoczeniu,
 • umiejętność efektywnej komunikacji.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w obszarze innowacyjności oraz przy ocenie zgłoszeń inwestycyjnych,
 • tytuł naukowy doktora,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Oferujemy:

 • współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej lub kontrakt B2B,
 • miejsce współpracy: cała Polska, współpraca zdalna,
 • wynagrodzenie za ocenę merytoryczną wniosku,
 • możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności,
 • otoczenie profesjonalnego zespołu z ekspertami z różnych dziedzin,
 • możliwość skorzystania z programów: prywatnego ubezpieczenia medycznego i karty sportowo-rekreacyjnej.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

#dlaludzizmisja

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kamil.jakubowski@tvp.pl

Skip to content