Digital Media Planner/Analyst

  • Pełny etat
  • Warszawa

Witryna internetowa Whitefly sp. z o. o.

Online marketing

O naszej firmie:

Whitefly to start-up działający w branży marketingu internetowego. Firma realizuje projekty związane z planowaniem i zakupem mediów. Tworzymy własne narzędzia zwiększające efektywność Performance Marketingu. Jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę w online marketingu, nauczyć się i wyspecjalizować w prowadzeniu internetowych kampanii reklamowych, to nasz zespół już na Ciebie czeka!

 

Jakie będą Twoje zadania?

– Przygotowanie i optymalizacja kampanii internetowych

– Negocjowanie warunków prowadzenia kampanii

– Wyszukiwanie optymalnych algorytmów/reguł i testowanie ich w ramach prowadzonych kampanii

– Aktywny udział przy projektowaniu i wdrażaniu narzędzi IT

– Obsługa i konfiguracja narzędzi analitycznych

– Śledzenie trendów, konkurencji i analiza rynku

 

Nasze wymagania:

– Praktyczna umiejętność pracy z danymi

– Zainteresowanie szeroko pojętą branżą IT

– Zaangażowanie, proaktywność, chęć nauki

– Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

– Umiejętność szybkiego liczenia

– Dyspozycyjność w zakresie minimum 100h miesięcznie

 

Co oferujemy?

– Pełne przeszkolenie w ramach przygotowania do stanowiska – szukamy osoby, nie CV – ale wyślijcie je 😉

– Wynagrodzenie w oparciu o podstawę (25-28 zł/h) plus premia uzależniona od wyników

– Pracę w młodym zespole

– Luźną, nieformalną atmosferę

–  Brak dresscodu

–  Owocowe czwartki

–  Możliwość częściowej pracy zdalnej

 

Mile widziane:

–  Doświadczenie w tworzeniu stron www

 

 

 

About our company:

Whitefly is a start-up company in Internet marketing. Our firm carries out projects connected to planning and buying media. We create our own tools to enhance effectiveness of Performance Marketing. If you want to start your adventure in online marketing, learn and specialize in conducting internet campaigns, our team awaits you!

 

Your duties:

– Preparing and optimizing internet campaigns

– Negotiating conditions of running a campaign

– Searching for optimal algorithms/principles and testing them as part of running a campaign

– Active participation in designing and habituating IT tools

– Handling and configuration of analytical tools

– Tracking our competitors, trends and analyzing the market

 

Our requirements:

– Practical ability to work with data

– Interest in broadly defined IT business

– Commitment, proactivity and willingness to learn

– Knowledge of comprehensible English

– Ability to count fast

– Availability for at least 100 hours per month

 

We offer:

– Full training as part of preparation for the post – we are looking for a person, not CV, but please attach yours 😉

– Salary consisting of a base (25-28 zł/h) plus bonus dependent on results

– Work in a young team

– Casual and informal atmosphere

– No dresscode

– Fruit Thursdays

– Possibility of remote work to some degree

 

We will appreciate if you:

– Have experience in creating www sites

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na info@whitefly.pl

Skip to content