Programy

Status projektu:

Projekt uruchomiony

Dla kogo:

Student

Dziedziny:

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet:

Ok. 20 mln zł na edycję.

Max wysokość grantu

Do 220 tys. zł, w tym wynagrodzenie nie może przekraczać 2,5 tys. zł miesięcznie.

Terminy:

Corocznie, terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie MNiSW oraz w newsletterze. Okres realizacji: maksymalnie 48 miesięcy.

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.

Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu moga też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Dzieki programowi ponad 500 wybitnych studentek i studentów może realizować swoje naukowe marzenia Od początku programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln złotych rozwój karier młodych naukowców.

Więcej informacji

MedBiz Innovations to międzynarodowy hub studencki, charakteryzujący się działalnością non-profit. Na chwilę obecną realizuje aż 3. projekty – MedBiz Innovations Program, MedBiz Innovations Academy i Innovations Platform. Za punkt wyjścia naszych projektów, obraliśmy obserwację, iż pomimo wysokiego poziomu edukacji w szkołach wyższych w Polsce, mało uwagi poświęca się łączeniu młodych ludzi z różnych środowisk studenckich. W konsekwencji wielu studentów żyje w „bańce” – są otoczeni przez osoby z bardzo podobnymi doświadczeniami do ich własnych i nie mają bodźców, żeby kreatywnie, a także szerokokątnie podchodzić do realizacji swoich pomysłów. Naszą misją jest budowanie międzyobszarowej współpracy tzn. umożliwienie współpracy studentom uczelni biznesowych, technicznych i naukowych (w tym medycznych) z przedsiębiorstwami i studentami z całego świata.

MedBiz Innovations Program

W ramach pierwszego etapu, uczestnicy są dobierani w zespoły i mają za zadanie wymyślić i opisać innowacyjny produkt, proces lub usługę, która będzie związana z połączeniem medycyny, nowych technologii i biznesu. Co ważne, 13 najlepszych zespołów będzie rozwijać swoje pomysły z pomocą czołowych ekspertów z sektora MedTech. Z pomocą mentorów zespoły opracowują model biznesowy dla swojego pomysłu, a także uczą się kreować wartość dla inwestorów i określać problem, który ich pomysł rozwiązuje. Co więcej, nasz program zwiększa widoczność studentów na rynku pracy oraz poszerza możliwości rozwoju ich kariery. Uczestnicy programu poznają dogłębnie proces tworzenia od podstaw innowacyjnej spółki technologiczno-medycznej, co zwiększa szansę na przyszły sukces w rozwinięciu i wprowadzeniu na rynek ich koncepcji. Projekt zwiększa też świadomość na temat branży MedTech, pokazując jej cele, trendy, obecne działania i najważniejsze wartości. Dzięki temu nasi uczestnicy są w stanie lepiej zrozumieć realia rynku medycznego i technologicznego oraz spojrzeć na swoją przyszłą pracę z nowej, szerszej perspektywy. MedBiz jest programem mentoringowym dla studentów, którzy są gotowi zestawić swoje pomysły z realnymi potrzebami i możliwościami.

Więcej informacji

Konferencje

We invite you to take part in the International competition of student research papers “Black Sea Science 2021” in the direction of “Information technology, automation and robotics”. The aim of the competition is to expand international relations and attract students to cooperation in scientific research. Participation in the competition is free. The competition is held by the Odessa Technological Academy (ONAPT, Ukraine) in agreement with the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Participation in the competition is remote; participants present their works using modern computer applications for teleconferences (for example, ZOOM). To take part in Black Sea Science 2021, students must register by February 1, 2021 and send a work in English (up to 15 pages) to the organizers.

The competition is held for the fourth time, its geography, despite the name, is quite extensive, last year 202 student works from Poland, Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Moldova, Belarus, China, Romania, Czech Republic, Greece, Turkey took part in it , Lithuania, Hungary, USA.

More information – http://isc.onaft.edu.ua/?lang=en

For the 2021 TIDE Hackathon teams are invited to present a problem of their choice related to multi-domain interoperability and create a solution to the presented problem using emerging and disruptive technology.

Further information about the 2021 TIDE Hackathon, to include further details about the challenge and solution constraints, the trifold, and calling notice, is available on Tidepedia here. Registration for the Hackathon is available via CVENT here. The TIDE Hackathon administrators will be hosting a Challenge Development Workshop and Question and Answer session on Wed., Dec. 9th at 1300UTC via GoToMeeting with the following information:

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/705854749
Access Code: 705-854-749

Skip to content