Programy

Status projektu:

Projekt uruchomiony

Dla kogo:

Student

Dziedziny:

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu

Budżet:

Ok. 20 mln zł na edycję.

Max wysokość grantu

Do 220 tys. zł, w tym wynagrodzenie nie może przekraczać 2,5 tys. zł miesięcznie.

Terminy:

Corocznie, terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie MNiSW oraz w newsletterze. Okres realizacji: maksymalnie 48 miesięcy.

Program przeznaczony jest dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe.

Co roku 100 najlepszych może otrzymać grant na własne badania. Laureaci programu moga też skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra. Kandydaci muszą pozyskać opiekuna naukowego oraz instytucję, w której zrealizują swój projekt. Właśnie ta instytucja wnioskuje o przyznanie grantu młodemu naukowcowi.

Dzieki programowi ponad 500 wybitnych studentek i studentów może realizować swoje naukowe marzenia Od początku programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln złotych rozwój karier młodych naukowców.

Więcej informacji

Konferencje

We invite you to take part in the International competition of student research papers “Black Sea Science 2021” in the direction of “Information technology, automation and robotics”. The aim of the competition is to expand international relations and attract students to cooperation in scientific research. Participation in the competition is free. The competition is held by the Odessa Technological Academy (ONAPT, Ukraine) in agreement with the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Participation in the competition is remote; participants present their works using modern computer applications for teleconferences (for example, ZOOM). To take part in Black Sea Science 2021, students must register by February 1, 2021 and send a work in English (up to 15 pages) to the organizers.

The competition is held for the fourth time, its geography, despite the name, is quite extensive, last year 202 student works from Poland, Ukraine, Kazakhstan, Georgia, Bulgaria, Moldova, Belarus, China, Romania, Czech Republic, Greece, Turkey took part in it , Lithuania, Hungary, USA.

More information – http://isc.onaft.edu.ua/?lang=en

For the 2021 TIDE Hackathon teams are invited to present a problem of their choice related to multi-domain interoperability and create a solution to the presented problem using emerging and disruptive technology.

Further information about the 2021 TIDE Hackathon, to include further details about the challenge and solution constraints, the trifold, and calling notice, is available on Tidepedia here. Registration for the Hackathon is available via CVENT here. The TIDE Hackathon administrators will be hosting a Challenge Development Workshop and Question and Answer session on Wed., Dec. 9th at 1300UTC via GoToMeeting with the following information:

Please join my meeting from your computer, tablet or smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/705854749
Access Code: 705-854-749