Oferta studiów podyplomowych realizowanych w Wojskowej Akademii Technicznej:

 1. Audyt i kontrola wewnętrzna w organizacjach zhierarchizowanych i administracji publicznej
 2. Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją
 3. Analiza finansowa i rachunkowość
 4. Zarządzanie organizacją w środowisku IT
 5. Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa w warunkach ochrony środowiska
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi (dla potrzeb MON)
 7. Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
 8. Zabezpieczenie logistyczne (dla potrzeb MON)
 9. Zarządzanie w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego (dla potrzeb MON)

Więcej informacji

 1. Studia Podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa

Więcej informacji

 1. Metody i techniki w radiolokacji
 2. Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych – studia podyplomowe dla Sił Powietrznych – grupa radiotechniczna
 3. Systemy informacyjno-pomiarowe
 4. Techniczna ochrona osób i mienia
 5. Systemy i sieci telekomunikacyjne
 6. Systemy i sieci następnej generacji

Więcej informacji

 1. GIS, Fotogrametria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie Środowiska
 2. Wycena nieruchomości
 3. Eksploatacja obiektów infrastruktury wojskowej

Więcej informacji

 1. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe

Więcej informacji

 1. Konstrukcja i eksploatacja współczesnej techniki uzbrojenia
 2. Procedury pozyskiwania, wdrażania i eksploatacji systemów uzbrojenia
 3. Zarządzanie w lotnictwie oraz zabezpieczenie działań lotniczych
 4. Zaawansowane techniki komputerowe w praktyce mechatronicznej

Więcej informacji

 1. Materiały Niebezpieczne i Ratownictwo Chemiczne

Więcej informacji

Skip to content