Jeśli chcesz studiować na studiach wojskowych w WAT, musisz:

 • posiadać obywatelstwo polskie,
 • zdać maturę,
 • nie być karana/y sądownie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • mieć ukończone 18 lat.

Więcej informacji

 • Budownictwo
 • Chemia
 • Elektronika i telekomunikacja
 • Geodezja i kartografia
 • Informatyka
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo
 • Logistyka
 • Logistyka ekonomiczna
 • Lotnictwo i kosmonautyka
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Mechatronika

Więcej informacji

Skip to content