Moje Stypendium  program, który pomaga przenosić góry!

Początek roku szkolnego nasuwa pytania o szanse edukacyjne i możliwości rozwojowe młodzieży. Fundacja Dobra Sieć, prowadząc portal MojeStypendium.pl, od ponad dekady pomaga setkom tysięcy młodych osób w realizacji marzeń.

Zespół Fundacji Dobra Sieć niezmiennie od 2009 roku popularyzuje wiedzę o dostępnych w Polsce i zagranicą programach stypendialnych, konkursach oraz stażach. Dba o równość i jawność w dostępie do informacji dla każdej osoby, udziela porad oraz wspiera dobre praktyki organizatorów programów stypendialnych. Poprzez bezpłatny dla czytelników portal MojeStypendium.pl, pokazujemy różnorodność możliwości, które czekają na uczniów, studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców. Co roku informujemy o ponad 1000 stypendiów naukowych, sportowych, artystycznych i nie tylko. Do interaktywnej wyszukiwarki na portalu powinna sięgnąć każda osoba, która myśli o swoim rozwoju. Oprócz wyszukiwarki ofert, w ramach programu Moje Stypendium publikowane są także rzetelne artykuły edukacyjne, cykliczne zestawienia ofert, badania i publikacje.

Wszystkie materiały udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji i sięga do nich co roku kilkaset tysięcy osób. Zapraszamy do odwiedzin portalu MojeStypendium.pl, który pozwala przenosić i zdobywać góry – od najmłodszych lat.

Kontakt:

Aleksandra Belina

a.belina@mojestypendium.org

Fundacja Dobra Sieć / portal MojeStypendium.pl serwis@mojestypendium.pl www.mojestypendium.pl

Portal Moje Stypendium jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską

Fundacją Wolności. Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Flagowymi programami Fundacji są: Moje Stypendium i E-wolontariat.

Najważniejszym celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Na portalu mojestypendium.pl znajdują się:

  • bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 16 800 informacji z Polski i zagranicy),
  • artykuły o stypendiach,
  • informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów.

źródlo informacji: MojeStypendium

Pełną parą ruszyły przygotowania do XV edycji Studenckiego Nobla! Społeczność akademicka po raz kolejny ma szansę na zdobycie nagród w dziedzinach z zakresu nauki, sztuki oraz działalności społecznej.

Niezależne Zrzeszenie Studentów zachęca do zgłaszania się młodych naukowców i działaczy, a co za tym idzie pochwalenia i podzielenia się swoimi osiągnięciami. Studenci mają tu szansę powalczyć Studenckiego Nobla w aż 10 kategoriach. Warto wspomnieć, jest to stypendium przyznawane w całości przez organizację studencką.  

Kategorie są następujące:  

NAUKI TECHNICZNE *  SZTUKA * DZIENNIKARSTWO I LITERATURA * NAUKI PRZYRODNICZE I ENERGETYKA * FIZYKA I ASTRONOMIA

MEDYCYNA I FARMACJA * NAUKI SPOŁECZNE * NAUKI EKONOMICZNE * DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA * 3W: WODA-WODÓR-WĘGIEL

W trakcie Gali Finałowej konkursu zwycięzcy otrzymają nagrody o łącznej wartości 50 000 zł, ufundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jest to niepowtarzalna okazja do wyróżnienia się na rynku pracy oraz networkingu z innymi uzdolnionymi osobami ubiegającymi się o nagrodę. 

Pierwszym etapem który potrwa do 25.03.2024 jest rejestracja przez stronę internetową studenckinobel.info.pl. W kolejnych etapach oceniona zostanie przesłana przez uczestników dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia, natomiast finaliści zostaną dodatkowo poproszeni o przesłanie autoprezentacji. Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa odbywająca się w Warszawie. Tam uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnego poznania się, wymienienia się doświadczeniami i nawiązania kontaktu z ważnymi postaciami z ich branży.

Wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest partnerem strategicznym XV edycji Studenckiego Nobla. BGK to polski bank rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Bank realizuje programy rozwojowe w zakresie np. dostępu do mieszkań i czystego powietrza oraz infrastruktury publicznej. BGK finansuje działalność bieżącą oraz inwestycje przedsiębiorstw i samorządów. BGK jest obecny w każdym regionie Polski oraz za granicą (posiada przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie i Amsterdamie). Wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm.

BGK jest pomysłodawcą idei 3W, która odpowiada na wyzwanie wielkich zmian, jakie czekają nas w przyszłości. Idea 3W jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać oraz podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów. W 3W skupiamy się na 3 zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel. Głównym celem 3W jest budowanie i integrowanie społeczności utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizacja społeczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do tworzenia z nami XV edycji Studenckiego Nobla oraz obserwowania naszych social mediów:

https://www.facebook.com/StudenckiNobelpl

https://www.instagram.com/studencki.nobel/

Skip to content