Stypendia dla kandydatów na żołnierzy

Osoba zainteresowana powołaniem do zawodowej służby wojskowej może wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej.
Wniosek powinien zawierać
1) imię i nazwisko kandydata;
2) dane kontaktowe kandydata, obejmujące: adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
3) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia na kierunku określonym w załączniku do rozporządzenia;
4) planowany termin ukończenia studiów;
5) krótkie przedstawienie okoliczności sprawy;
6) oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów formalnych do powołania do zawodowej służby wojskowej.

Warunkiem przyznania stypendium jest podpisanie umowy, w ramach której osoba, której przyznaje się stypendium, zobowiązuje się do:

1) ukończenia szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej przed rozpoczęciem drugiego roku nauki, po którym zostanie przeniesiona do pasywnej rezerwy;
2) nieodpłatnego uczestniczenia w ćwiczeniach wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy, w wymiarze przewidzianym w umowie;
3) uczestniczenia w zajęciach w Szkole Legii Akademickiej;
4) ukończenia kursu oficerskiego i zdania egzaminu na oficera;
5) złożenia wniosku o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i pozostawanie w tej służbie przez okres określony w umowie nie krótszy niż 5 lat.

Minister Obrony Narodowej przyznaje kandydatowi stypendium na czas studiów, nie dłuższy jednak od czasu
trwania studiów realizowanych zgodnie z programem.

Stypendium, wypłacane przez szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji do 10. dnia każdego miesiąca, będzie mogło być przyznane na czas trwania studiów wyższych. Miesięcznie student otrzyma 2280 zł (to 50% uposażenia zasadniczego żołnierzy odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową).

Wykaz uczelni i kierunków studiów zapewniających nabycie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:

  • wszystkie uczelnie wyższe na kierunkach rachunkowość, finanse i rachunkowość, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, finanse i bankowość, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, obronność, administracja, prawo, informatyka, elektronika, elektrotechnika, telekomunikacja, automatyka, robotyka, mechatronika, lotnictwo i wiele innych.

Informacje pochodzą ze strony: dziennikustaw.gov.pl, polska-zbrojna.pl

Kontakt

Ministerstwo Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa
tel. +48 22 6 280 031

gov.pl/web/obrona-narodowa

źródło informacji: MojeStypendium

Sięgnij po marzenia z Moim Stypendium!

Marzeniem ambitnej młodzieży jest nauka w dobrym, miejskim liceum, a potem wyjazd na prestiżowe studia za granicę. Marzenia zmotywowanych studentów to prowadzenie projektów naukowych i artystycznych oraz zdobywanie wysokich osiągnięć w karierze sportowej. Liczni absolwenci marzą o lepszym starcie na rynku pracy i podnoszeniu swoich kompetencji. Odpowiedzią na te marzenia są stypendia.
Tak, stypendia!

Programy stypendialne ułatwiają spełnienie marzeń wszystkich tych grup. I my, Fundacja Dobra Sieć, prowadząca największy w Polsce portal z bazą wiedzy o programach stypendialnych MojeStypendium.pl, aktywnie pomagamy tysiącom osób w realizacji ich planów.

Na portalu MojeStypendium.pl znajdują się aktualne oferty stypendiów, konkursów i staży, po które może sięgnąć każdy, kto myśli o swoim rozwoju. Portal jest także miejscem publikacji rzetelnych artykułów o tematyce stypendialnej oraz edukacyjnej. I co najważniejsze, korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne i dostępne dla każdego.

Obszerna baza ofert i wiedzy o stypendiach

Portal Moje Stypendium prowadzony jest od 2009 roku przez Fundację Dobra Sieć, aktywnie działającą w obszarze wykorzystywania nowych technologii dla dobra społecznego. W bazie serwisu od początku jego istnienia zgromadzonych zostało ponad 15 000 ofert stypendiów, konkursów i staży. Na portalu regularnie publikowane są artykuły o tematyce związanej ze stypendiami i edukacją – m.in. o opodatkowaniu stypendiów czy o nauce i studiach za granicą.

Fundacja regularnie przeprowadza także szeroko zakrojone badania systemu stypendialnego
w Polsce
,których wyniki udostępnia w publikacjach (np. w raporcie “Mapa stypendiów III” z badania społecznych programów stypendialnych w Polsce z lat 2019-2020oraz w poradniku o programach stypendialnych „Stypendia przyszłości”).Wszystkie publikacje i raporty z badań przeprowadzonych przez zespół portalu Moje Stypendium udostępniane są za darmo, w ramach misji społecznej Fundacji.

Pomoc dla organizatorów stypendialnych

Działalność Fundacji obejmuje także wsparcie organizacji w tworzeniu, udoskonalaniu i promocji programów stypendialnych. W sierpniu 2022 r. wystartowała druga odsłona cyklu „Stypendia przyszłości”, w ramach którego kontynuujemy dyskusję o najbardziej palących kwestiach związanych z prowadzeniem programów stypendialnych. W tym zakresie Fundacja współpracuje z organizatorami stypendiów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto, na portalu regularnie publikowane są zestawienia grantów dla organizacji ze szczególnym uwzględnieniem grantów dla organizatorów stypendialnych oraz organizacji społecznych działających na polu edukacji i przeciwdziałania wykluczeniu.

Zapraszamy na MojeStypendium.pl to dostępne, kompleksowe źródło informacji o stypendiach
i innych możliwościach wsparcia rozwoju!

Kontakt:

Fundacja Dobra Sieć / portal MojeStypendium.pl serwis@mojestypendium.pl www.mojestypendium.pl

Portal Moje Stypendium jest prowadzony przez Fundację Dobra Sieć w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Fundacja Dobra Sieć została założona w maju 2009 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Początki Fundacji to dwa główne programy: Moje Stypendium i E-wolontariat, które z czasem dały początek wielu innym działaniom.

Najważniejszym celem Fundacji jest rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.

Na portalu mojestypendium.pl znajdują się:

  • bazy aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 15 500 informacji z Polski i zagranicy),
  • artykuły o stypendiach,
  • informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów.
Skip to content