program stażowy KIERUNEK ORLEN.

Trwa rekrutacja do programu stażowego Kierunek ORLEN

Program umożliwia pogodzenie nauki na studiach dziennych ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego na stażu. Płatne, 6 miesięczne staże rozpoczną się w lipca b.r. i będą realizowane w 10 miastach i kilku Spółkach Grupy ORLEN.

Poszukujemy studentów ostatnich lat studiów i absolwentów studiujących na kierunkach ścisłych, inżynieryjnych, ekonomicznych. Oferujemy 40 ogłoszeń stażowych, w ramach kilkunastu różnorodnych specjalizacji i możliwości rozwoju w ramach takich obszarów, jak:

 • innowacji: współpracy ze startupami, rozwoju nowych usług na stacjach paliw, nowych projektów energetycznych
 • rozwoju- technologii paliw
 • produkcji- innowacyjnych projektów energetycznych dotyczących dekarbonizacji, projekty petrochemiczne
 • obszar techniki i inwestycji produkcyjnych
 • zakupów- zakupów dla stacji paliw, chemii produkcyjnej, biokomponentów do biopaliw, dodatków, usług logistycznych, zakupów administracyjnych
 • IT-środowisko użytkowników
 • bhp-bezpieczne procesy produkcyjne, ADR’y
 • gospodarka odpadami
 • stacje paliw- projekty e-commerce, utrzymanie ruchu stacji, zarządzanie siecią stacji paliw, współpraca ze stacjami franczyzowymi
 • marketing- projekty sportowe, sponsoring
 • sprzedaż produktów  petrochemicznych
 • finanse- kontroling projektów strategicznych, ubezpieczenia, zarządzanie kredytami, rozwój procesów windykacyjnych

Możliwość realizowania stażu mają mieszkańcy całej Polski z uwagi na wybór spośród Spółek ORLENU uczestniczących w tej edycji programu: PKN ORLEN, Anwil, Orlen CUK, Orlen Laboratorium, Orlen Paliwa, Orlen Południe oraz Spółki Grupy Energa: Energa OZE, Energa Enspirion. Wprawdzie zespoły, do których poszukiwani są stażyści są zlokalizowane w 10 miastach, to część zadań stażowych może być realizowana hybrydowo, co daje możliwość zdobywania doświadczenia niezależnie od miejsca zamieszkania.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie stażowym Kierunek ORLEN? Wejdź tutaj

Aplikacje można przesyłać do 3 maja w odpowiedzi na ogłoszenia stażowe opublikowane w zakładce kariera na stronie internetowej PKN ORLEN TUTAJ oraz w zakładkach Spółek uczestniczących w aktualnej edycji programu stażowego.

Więcej informacji na temat programu stażowego TUTAJ​

Skip to content