Młodzieżowy Delegat RP do NATO

Młodzieżowy Delegat RP do NATO

Forum Młodych Dyplomatów zaprasza osoby zainteresowane tematyką bezpieczeństwa i obronności, do wzięcia udziału w konkursie na Młodzieżowego Delegata RP do NATO.

Program ma na celu umożliwienie młodym liderom w wieku 19-29 lat poznania europejskiej klasy ekspertów, uczestnictwo w warsztatach i akademiach tematycznych oraz zapewnienie polskiej młodzieży reprezentacji na najważniejszych wydarzeniach dotyczących bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w Polsce i za granicą.

Program wspierany jest m.in. przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Instytut Nowej Europy, Instytut Studiów Azjatyckich i Globalnych im. Michała Boyma, Akademię Kadr Europejskich, Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, RODM, BIRM i innych.

.

Młodzieżowy Delegat RP do NATO może liczyć na wiele korzyści gwarantowanych przez naszych partnerów.

.

Czas na przesłanie formularza zgłoszeniowego w konkursie upływa 19 września 2021 r.
Po więcej informacji zapraszamy na:
https://www.facebook.com/natodelegate
https://www.facebook.com/events/564114924735885/?ref=newsfeed

Skip to content