Europejska Nagroda Naukowa im. Stanisława Lema

Idea

Lem Prize utworzona została, aby upamiętnić 100. rocznicę urodzin wybitnego polskiego pisarza i wizjonera, Stanisława Lema. Twórca wyróżniony został w 1981 r. tytułem doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej. Nauka, człowieczeństwo, technologia, postęp i przyszłość, czyli wielkie tematy obecne w centrum dzieła Stanisława Lema, stanowią również fundament misji oraz celów Politechniki Wrocławskiej. Lem Prize przyznawana jest co roku jednemu naukowcowi za odkrycie naukowe mające potencjał pozytywnej zmiany cywilizacji w skali globalnej, której przyszłość coraz mocniej wiąże się z rozwojem technologii.

Kandydaci


Lem Prize adresowana jest do młodych naukowców (do 40. roku życia; w przypadku edycji 2021 urodzonych w 1981 r. lub później), związanych z dowolną uczelnią lub ośrodkiem badawczym w Europie (w ramach UE, w tym państw członkowskich projektu Horyzont), bez ograniczeń związanych z narodowością, krajem pochodzenia, etc.

Osiągnięcia naukowe

Lem Prize przyznawana jest co roku za aktualne osiągnięcia lub odkrycia naukowe (z ostatnich 3 lat; w przypadku edycji 2021 udokumentowane w 2018 r. lub później), dokonane na szeroko rozumianym polu nauk technicznych. Nagrodzone zostają odkrycia, które odznaczają się kreatywnością, interdyscyplinarnością i wizjonerstwem, zawierające przy tym mocny element technologiczny.

Kapituła

W składzie 12-osobowej Kapituły Lem Prize zasiadają professores magni i członkowie Academia Iuvenum Politechniki Wrocławskiej oraz naukowcy zagraniczni, w tym:

  • Prof. Reimund Neugebauer (prezes Towarzystwa Fraunhofera) – przewodniczący
  • Prof. Marja Makarow (Prezes Academia Europaea; Uniwersytet w Helsinkach)
  • Prof. Gérard Albert Mourou (École Polytechnique, Palaiseau-Paris)
  • Prof. Robert-Jan Smits (Prezes Zarządu Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven)
  • Prof. Maciej Lewenstein (Instytut Nauk Fotonicznych – ICFO, Barcelona)
  • Prof. Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA)

Wnioski rozpatrywane są w oparciu o następujące kryteria: n doskonałość dokonanego odkrycia oraz oryginalność pomysłu/metody; n natychmiastowy oraz długoterminowy wpływ na konkretną dyscyplinę naukową albo dziedzinę badawczą i wpływ przekraczający tę dziedzinę; n korzyści dla globalnej społeczności i znaczenie dla istotnych wyzwań cywilizacyjnych; n naukowe, interdyscyplinarne i technologiczne aspekty odkrycia.

Zasady i tryb przyznania nagrody

Wnioski, w tym opis odkrycia naukowego, co najmniej trzy odpowiednie publikacje, curriculum vitae, oraz 2-3 listy referencyjne (w tym co najwyżej jeden napisany przez osobę z kraju ojczystego wnioskodawcy), należy dostarczyć w formie elektronicznej do Działu Nauki PWr nie później niż do 15 października 2021 r. Zwycięzca ogłoszony zostanie
15 listopada 2021 r., w trakcie corocznych uroczystych obchodów Święta Politechniki Wrocławskiej.

Nagroda

Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 000 PLN (ew. równowartość w EUR) i zaproszony zostaje na uroczystości 15 listopada. Ponadto zwycięzca otrzymuje voucher na co najmniej 1-2 tygodniowy pobyt we Wrocławiu, w tym wygłoszenie cyklu prelekcji i poznania atrakcji miasta w trakcie pobytu, którego koszty w całości pokrywa Politechnika Wrocławska. Prelekcje („Lem Lecture”) obejmą wykład otwarty dla publiczności w ramach Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego na Politechnice Wrocławskiej, seminaria w gronie specjalistów,
spotkania z kołami naukowymi i członkami Academia Iuvenum.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://lemprize.pwr.edu.pl/

Skip to content