„Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego”

Program szkoleniowy „Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego”

Fundacja Sendzimira zaprasza do udziału w dwuetapowym programie szkoleniowym.

W terminie 8 listopada – 5 grudnia 2021 odbędzie się część e-learningowa szkolenia, a stacjonarne warsztaty w styczniu i lutym 2022 r. Zgłoszenia można wysyłać do 7 listopada poprzez formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ. Udział w programie szkoleniowym jest bezpłatny.


Przyspieszenie tempa termomodernizacji budynków historycznych jest wyzwaniem, z którym Polska i inne kraje Unii Europejskiej będą mierzyć się w najbliższych latach. Zgodnie z krajową strategią renowacji, poprawa efektywności energetycznej budynków historycznych będzie działaniem na szeroką skalę, by do 2050 r. osiągnąć założone cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Tylko spośród historycznych budynków mieszkalnych ponad 40 % stanowią te wybudowane do końca lat 60. Znaczna część z nich charakteryzuje się dużym zużyciem energii. Za straty energii odpowiedzialne są między innymi niesprawne systemy wentylacji, wysoki poziom zawilgocenia ścian, które nie spełniają już swoich właściwości izolacyjnych oraz nieszczelne drzwi i okna.

W ramach kursu e-learningowego zaprezentowane zostaną zrównoważone metody renowacji i termomodernizacji budynków historycznych, w tym zabytkowych. Uczestnicy warsztatów stacjonarnych, we współpracy z ekspertami, zaproponują optymalne rozwiązania w postaci koncepcji projektowej dla wybranych obiektów historycznych (użyteczności publicznej, mieszkalnych czy adaptowanych do nowych funkcji), w tym najbardziej opłacalne ekonomicznie i energetycznie rozwiązania termomodernizacyjne.
Do kogo skierowany jest nasz program szkoleniowy?

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do:

• urzędników samorządowych zarządzających zasobem budynków historycznych w swoich gminach;
• przedstawicieli sektora pozarządowego wspierających zrównoważone renowacje budynków historycznych;
• architektów;
• projektantów;
• konserwatorów zabytków;
• wykonawców prac budowlanych;
• studentów architektury, budownictwa, zarządzania zrównoważonym rozwojem miast;
• oraz wszystkich osób chcących zwiększyć swoje kompetencje w tych obszarach.
Jakie są elementy programu szkoleniowego?
W ramach programu można wziąć udział w:
• kursie e-learningowym,
• kursie e-learningowym i warsztatach stacjonarnych.
Kurs e-learningowy – etap 1. programu szkoleniowego
Odbędzie się on-line w dniach 8 listopada – 5 grudnia 2021 i stanowi przygotowanie do udziału w części stacjonarnej. Istnieje możliwość udziału tylko kursie e-learningowym, udział w 2. etapie programu jest opcjonalny i zależy od zaangażowania w kurs e-learningowy.
Kurs ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy uczestników/uczestniczek w obszarze możliwych zrównoważonych rozwiązań renowacyjnych, w tym termomodernizacyjnych, które podniosą standard energetyczny budynków oraz obniżą koszty ich użytkowania, przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa architektoniczno-budowlanego.

Składa się z 3 modułów:

• Moduł 1. Renowacja i rewitalizacja budynków historycznych jako narzędzie łagodzenia zmian klimatu – wprowadzenie.
• Moduł 2. Zrównoważone rozwiązania projektowe w budynkach historycznych.
• Moduł 3. Rozwiązania zrównoważonego budownictwa w ujęciu holistycznym.


W trakcie kursu omówione zostaną następujące punkty interwencji renowacyjnych i termomodernizacyjnych w zakresie doboru technologii i materiałów: fundamenty i piwnice, stropy, stolarka otworowa, ściany zewnętrzne (izolowanie od zewnątrz i od wewnątrz), dach, systemy grzewcze, wentylacja, pozyskiwanie energii. Część szkolenia poświęcona będzie funkcjom zieleni przy budynkach historycznych, ogródkom, podwórkom i zieleni ulicznej, a także zazielenianiu elewacji i dachów. Uwzględniona będzie także specyfika modernizacji energetycznej budynków zabytkowych objętych opieką konserwatorską.


By ukończyć kurs i otrzymać certyfikat (do samodzielnego druku) należy przyswoić wiedzę zawartą w materiałach szkoleniowych, aktywnie uczestniczyć w dyskusjach moderowanych przez ekspertów na stronie kursu i zrealizować minimum dwa zadania. Uczestnicy samodzielnie decydują o swoim zaangażowaniu i od nich zależy, kiedy zapoznają się z materiałami. Wiążące sa jedynie terminy wykonania zadań. W trakcie kursu odbędą się webinaria, do udziału w których zachęcamy wszystkich uczestników. Nagrania będą dostępne także w późniejszym terminie.
Warsztaty stacjonarne – etap 2. programu szkoleniowego


Do udziału w warsztatach zaprosimy osoby, które ukończyły kurs e-learningowy. Na decyzję zakwalifikowania się do tego etapu będą miały wpływ: jakość wykonanych zadań, poziom zaangażowania w trakcie kursu e-learningowego, a także motywacja udziału wyrażona w formularzu rejestracyjnym. Warsztaty kierujemy przede wszystkim do osób zawodowo zaangażowanych w zarządzanie zasobem budynków historycznych, reprezentujących możliwie szerokie spektrum miast.


Uczestnicy mają do wyboru warsztaty w jednym z trzech miastach:

  • Mysłowice (planowany termin warsztatów to: 18–19 stycznia 2022 r.)
  • Olsztyn (planowany termin warsztatów to: 9–10 lutego 2022 r.)
  • Bielsko-Biała (planowany termin warsztatów to: 23–24 lutego 2022 r. Warsztaty w każdym z miast będą trwały pełne dwa dni szkoleniowe. Liczba uczestników każdego ze szkoleń to 15 osób. Fundacja zapewni nocleg oraz wyżywienie w trakcie szkolenia. Pokrycie kosztu dojazdu na szkolenie będzie po stronie uczestnika.
    Zadaniem uczestników warsztatów będzie wypracowanie rekomendacji zmierzających do wprowadzenia rozwiązań renowacyjnych mających jak największy wpływ na mitygację oddziaływań na klimat; w tym zwiększenia efektywności energetycznej wybranych budynków przeznaczonych do termomodernizacji. Budynki zostały wyłonione z zasobu historycznego poszczególnych miast. Na zakończenie warsztatów uczestnicy przedstawią reprezentantom władz rekomendacje, w celu ich wdrożenia w planowanych przedsięwzięciach renowacyjnych i termomodernizacyjnych. Założeniem warsztatów jest wybór prośrodowiskowych metod, technologii i materiałów w rekomendowanych rozwiązaniach. Warsztaty będą prowadzone przez dwóch ekspertów, a udział w nich wezmą także reprezentanci poszczególnych miast oraz konsultanci kluczowych aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę projektując renowacje i termomodernizacje budynków historycznych.

Kto będzie prowadził program szkoleniowy?

mgr inż. arch. Agnieszka Czachowska – architektka posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, absolwentka Climate Reality Training. Pracowniczka Fundacji Sendzimira, ekspertka w projekcie “Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych”, trenerka szkolenia e-learningowego i warsztatów stacjonarnych.
dr Tomasz Jeleński – nauczyciel akademicki, urbanista, absolwent wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie i Europejskiej Szkoły Architektury Klasycznej; w 2005 uzyskał doktorat z Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Członek Rady Fundacji Sendzimira, ekspert w projekcie „Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych”, autor i redaktor materiałów szkoleniowych do kursu e-learningowego, trener warsztatów stacjonarnych.

Kontakt

Wszelkich informacji o programie i rekrutacji udziela koordynatorka projektu Ewelina Pękała ewelina.pekala@sendzimir.org.pl, tel. +48 603 444 390
Biuro Fundacji Sendzimira: ul. Mokotowska 46 a lok. 25, 00-543 Warszawa, tel. do biura: +48 695 849 862.

Szukaj nas także

sendzimir.org.pl | Facebook | Linkedin | YouTube
Program realizowany jest w ramach projektu „Mitygacja zmian klimatu w budynkach zabytkowych” we współpracy z Croatia Green Building Council. Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Ministerstwa Środowiska, Ochrony Klimatu i Bezpieczeństwa Atomowego Republiki Federalnej Niemiec (BMU

Skip to content