Program stażowy Bank Pekao SA

Banking Champions Big Data – staż realizowany jest w czterech obszarach: Data Science,  Analiza jakości portfela kredytowego, Analiza Biznesowa i Testowanie Aplikacji.

Oferta skierowana do:

  • właśnie kończysz studia (4 i 5 rok) lub jesteś absolwentką/absolwentem (do 1 roku po ukończeniu studiów) – preferowane kierunki: informatyka, matematyka, metody ilościowe, statystyka, ekonometria
  • chcesz się rozwijać w obszarze Data Science/Big Data
  • masz doświadczenie w programowaniu SAS/R/Python oraz znasz metody Data Science i Text Mining (wymagane w ścieżce Data Science)

Link do aplikacji: https://karieranabank.pl/job/Warszawa-Banking-Champions-Big-Data-00-950/720307001/

Banking Champions Tester – staż realizowany w Departamencie Zarządzania Projektami, Systemami i Analityką Ryzyka Kredytowego realizującym największe inicjatywy i projekty w zakresie budowy nowych systemów, narzędzi i automatyzacji procesów.

Oferta skierowana do:

  • jesteś absolwentką/absolwentem lub studentką/studentem ostatniego roku studiów
  • jesteś otwarta/y i lubisz wdrażać w życie własne pomysły
  • na co dzień świetnie posługujesz się pakietem Microsoft Office- znajomość systemu JIRA, Confluence będzie dodatkowym atutem!

Link do aplikacji: https://karieranabank.pl/job/Warszawa-Banking-Champions-Tester-00-950/720306201/

Skip to content