Program Top Young 100

Program Top Young 100 jest inicjatywą skierowaną do najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw i pochodnych w Polsce. Tworzony przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie.

Ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych i związanych z szeroko pojętym łańcuchem dostaw poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Program jest inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych.

Już po raz piąty na wiosnę Top Young 100 rozpoczyna kolejną edycje prestiżowego programu rozwojowego, który jest realizowany przez PSML – Polskie Stowarzyszenie Menagerów Logistyki i Zakupów pod patronatem Ministerstwa Edukacji. Rekrutuje on 100 najlepszych studentów kierunków związanych z łańcuchem dostaw, takich jak:

  • logistyka
  • transport
  • zarządzanie i inżynieria produkcji
  • automatyka i robotyka
  • analiza i zarządzanie w biznesie
  • analityka gospodarcza

W trwającej cały rok inicjatywie Top Young 100 oferuje szkolenia z zakresu umiejętności twardych jak i miękkich, zapewnia mentoring z doświadczonymi przedstawicielami przedsiębiorstw, a także daje studentom możliwość realnie wpływać na rozwój przedsiębiorstw poprzez rozwiązywanie prawdziwych wyzwań biznesowych.

  1. Aby dowiedzieć się więcej o Programie oraz zapoznać się lepiej z korzyściami jakie za sobą niesie, zapraszamy do zaobserwowania profili w mediach społecznościowych, jak i odwiedzenia strony internetow
  2. https://topyoung100.pl/rekrutacja/

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/topyoung100/

LINKEDIN

https://www.linkedin.com/company/top-young-100/

INSTAGRAM

  1. Dodatkowo już w środę 09.02 o godzinie 18:30 będziecie mieli okazję wziąć udział w webinarze informacyjnym. Jest to niepowtarzalna szansa na to, aby dowiedzieć się więcej oraz zadać każde nurtujące Was pytanie na temat Programu, Więcej informacji w social mediach Top Young 100.
Skip to content