Praktyki w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRAKTYKI STUDENCKIE W ABW

            Praktyki dedykowane studentom cywilnym Wojskowej Akademii Technicznej odbędą się w dwóch grupach:

        Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia 4-tygodniowych, bezpłatnych, praktyk studenckich

               we wrześniu 2022 roku w Warszawie.

ANALITYCY – I

KRYMINALISTYCY

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Przeczytaj o warunkach rekrutacji do wybranej grupy.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.

ANALITYCY – I

            Oferta praktyk skierowana do studentów cywilnych Wojskowej Akademii Technicznej m.in. kierunku:

  • bezpieczeństwo narodowe,

którzy w dniu 1 marca 2022 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (zaliczone 5 semestrów).

            W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

            Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana prześlij na adres: biurokadr1@abw.gov.pl  z dopiskiem „grupa analitycy I”   oryginały wymienionych dokumentów należy dostarczyć osobiście na wyznaczone spotkania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

            Termin składania aplikacji – 10 maj 2022 roku.

Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 10 czerwca 2022 roku).

KRYMINALISTYCY

            Oferta praktyk skierowana do studentów cywilnych Wojskowej Akademii Technicznej m.in. kierunku:

  • informatyka,
  • cybernetyka,
  • elektronika, w szczególności inżynieria dźwięku, przetwarzanie sygnałów, telekomunikacja, multimedia,
  • mechanika, w szczególności akustyka,

którzy w dniu 1 marca 2022 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (zaliczone 5 semestrów).

            W czasie praktyk studenci będą realizować zadania praktyczne, bezpośrednio związane z dziedziną kryminalistyki wybraną przez studenta. Poziom trudności będzie zależał od indywidualnych umiejętności praktykanta.

            Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

            Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana prześlij na adres: biurokadr1@abw.gov.pl  z dopiskiem „grupa analitycy Ioryginały wymienionych dokumentów należy dostarczyć osobiście na wyznaczone spotkania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Termin składania aplikacji – 10 maj 2022 roku.

Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 10 czerwca 2022 roku).

Skip to content