Szkolenia bezpłatne

 Plan spotkań informacyjnych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie w okresie lipiec – wrzesień 2022 roku

 

tytuł

termin

miejsce

zgłoszenia

uwagi

1.

Oswoić zmianę, czyli słów kilka o karierze nie tylko w czasie pandemii

5 lipca

10.00–12.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 23 czerwca

m.mrozek@wup.mazowsze.pl

Webinar

2.

Biznesplan w zarysie

12 lipca

10.00–13.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 27 czerwca

g.reszka@wup.mazowsze.pl

Webinar

3.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najważniejsze aspekty formalno-prawne

13 lipca

10.00–12.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 27 czerwca

b.kujszczyk@wup.mazowsze.pl

Webinar

4.

Wracam do gry! Jak wrócić do pracy po przerwie.

19 lipca

10.00–12.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 1 lipca

m.manturz@wup.mazowsze.pl

Webinar

5.

Kompetencje zawodowe cenione na rynku pracy

20 lipca

10.00-12.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 4 lipca

j.ruminska@wup.mazowsze.pl

Webinar

6.

Jak znaleźć pracę – sposoby poszukiwania pracy i pisania dokumentów aplikacyjnych

(spotkanie dla obywateli Ukrainy)

21 lipca

9.00-11.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 1 lipca

a.romaniuk@wup.mazowsze.pl

Webinar tłumaczony na język ukraiński

7.

Negocjacje w biznesie

27-28 lipca

9.00–15.00

CIiPKZ w Warszawie

ul. Ciołka 10a III piętro, p. 310

Zgłoszenia od 18 lipca

g.reszka@wup.mazowsze.pl

tel. 22 532 22 43

Zajęcia warsztatowe stacjonarne

Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na wstępną konsultację

z doradcą zawodowym

 

 

 

 

 

 

Lp.

tytuł

termin

miejsce

zgłoszenia

uwagi

1.

Kompetencje zawodowe cenione na rynku pracy

10 sierpnia

10.00-12.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 25 lipca

j.ruminska@wup.mazowsze.pl

Webinar

2.

Biznesplan w zarysie

11 sierpnia

10.00–13.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 1 sierpnia

g.reszka@wup.mazowsze.pl

Webinar

3.

Poradź sobie ze stresem

17 sierpnia 9.00–15.00

CIiPKZ w Warszawie

ul. Ciołka 10a III piętro, p. 310

Zgłoszenia od 1 sierpnia

m.mrozek@wup.mazowsze.pl

Zajęcia warsztatowe stacjonarne

Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na wstępną konsultację

z doradcą zawodowym

4.

Działalność gospodarcza w Polsce – spotkanie dla obywateli Ukrainy

18 sierpnia

10.00–12.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 8 sierpnia

b.kujszczyk@wup.mazowsze.pl

Webinar tłumaczony na język ukraiński

5.

Bilans zasobów – odkryj swoje mocne strony

23 – 24 sierpnia

09.00-16.00

CIiPKZ w Warszawie

ul. Ciołka 10a IV piętro, p. 409

Zgłoszenia od 14 lipca

tel. 22 532 22 04

Zajęcia warsztatowe stacjonarne

Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na wstępną konsultację z doradcą zawodowym

6.

Zakładam firmę

25-26 sierpnia

9.00-15.00

CIiPKZ w Warszawie

ul. Ciołka 10a III piętro, p. 310

Zgłoszenia od 8 sierpnia

b.kujszczyk@wup.mazowsze.pl tel. 22 532 22 12

Zajęcia warsztatowe stacjonarne

Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na wstępną konsultację

z doradcą zawodowym

Lp.

tytuł

termin

miejsce

zgłoszenia

uwagi

1.

7 kroków do asertywności –

jak budować pozytywne relacje

6 września

09.00-15.00

CIiPKZ w Warszawie

ul. Ciołka 10a IV piętro, p. 409

Zgłoszenia od 8 sierpnia

tel. 22 532 22 41

Zajęcia warsztatowe stacjonarne

Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na wstępną konsultację

z doradcą zawodowym

2.

Biznesplan w zarysie

6 września

10.00–13.00

CIiPKZ w Warszawie

ul. Ciołka 10a III piętro, p. 310

Zgłoszenia od 29 sierpnia

tel. 22 532 22 43

Spotkanie informacyjne stacjonarne

3.

Jednoosobowa działalność gospodarcza – najważniejsze aspekty formalno-prawne

7 września

10.00–13.00

CIiPKZ w Warszawie

ul. Ciołka 10a III piętro, p. 310

Zgłoszenia od 29 sierpnia

tel. 22 532 22 12

Spotkanie informacyjne stacjonarne

4.

Wracam do gry! Jak wrócić do pracy po przerwie.

13 września

10.00–12.00

Online na MS Teams

Zgłoszenia od 1 września

m.manturz@wup.mazowsze.pl

Webinar

5.

Komunikacja interpersonalna

20 września

9.00–15.00

CIiPKZ w Warszawie

ul. Ciołka 10a IV piętro, p. 409

Zgłoszenia od 29 sierpnia

tel. 22 532 22 04

Zajęcia warsztatowe stacjonarne

Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na wstępną konsultację

z doradcą zawodowym

Skip to content