22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny

Wojskowy Ośrodek Kartograficzny

Wymagania i oczekiwania stawiane studentom w czasie odbywania praktyk:

Praktyki: Informatyka

Kluczowe kompetencje:

 • Realizacja zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem siecią teleinformatyczną, nadzorowaniem pracy serwerów i stacji graficznych w systemie Windows, konfigurowanie sprzętu, instalowanie oprogramowania, dbanie
  o bezpieczeństwo systemu i danych, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości;
 • Wykonywanie analiz na bazach danych w  MS SQl Server;
 • Administrowanie bazami danych w  MS SQl Server;
 • Tworzenia programów w VisualBasic.net, Python, w języku znaczników xml;
 • Mile widziana znajomość oprogramowania do tworzenia,edycji i analiz baz danych geoprzestrzennych np. Geomedia Professional firmy Hexagon, ArcGIS firmy ESRI, QGis.

Praktyki: inżynieria geoprzestrzenna, geodezja i kataster

Kluczowe kompetencje:

 • Wykonywanie analiz geoprzestrzennych w programach GIS;
 • Tworzenie skryptów w języku VisualBasic, Python do aplikacji GIS (Geomedia Professional, ArcGIS, QGis)
 • Mile widziana znajomość oprogramowania do tworzenia, edycji i analiz baz danych geoprzestrzennych np. Geomedia Professional firmy Hexagon oraz ArcGIS firmy ESRI.

Praktyki: inżynieria kosmiczna i satelitarna

Kluczowe kompetencje:

 • Obserwacja obiektów w przestrzeni kosmicznej;

Praktyki: poligrafia (Drukarz, introligator, grafik komputerowy)

Kluczowe kompetencje :

Drukarz

 • Znajomość  technologii offsetowej w zakresie przygotowania do druku, druku oraz wykończenia produktów  kartograficznych;
 • Praktyczna wiedza w zakresie budowy, zasad działania i danych technicznych CtP, arkuszowych offsetowych maszyn drukujących, urządzeń do okrawania, liczenia – sortowania oprawy w spiralę i klejonej;
 • Praktyczna wiedza w zakresie materiałów wykorzystywanych w procesie przygotowania do druku, druku i wykończenia produktów kartograficznych
  w technologii offsetowej; 
 • Znajomość  zagadnień   impozycji klasycznej i cyfrowej ;
 • Znajomość procesu naświetlania form drukowych promieniowaniem UV w klasycznej kopioramie oraz naświetlania laserowego w naświetlarce CtP. Zdolność do wykonania ocen technicznych poprawności procesów naświetlania;
 • Praktyczna wiedza w zakresie procesu drukowania w technologii offsetowej, wykonanie czynności kontrolnych związanych z oceną jakości drukowanych odbitek – akcept odbitki narządowej, zezwolenie na drukowanie nakładu.

Introligator

 • Znajomość podstawowych formatów  podłoży drukowych, rozumienie podstawowych określeń poligraficznych np. format brutto , format netto znaki do pasowania
  i okrawania;
 • Znajomość procesu okrawania arkuszy drukowych, zachowanie odpowiedniej dokładności krojenia;
 • Przygotowanie wydawnictwa do kolejnych procesów introligatorskich, sortowanie  bindowanie okładek i wkładu oprawa prosta w spiralę i oprawa klejona;
 • Ocena techniczna pierwszych wykonanych produktów ( np. Procedury)  , zezwolenie na produkcję przemysłową;
 • Pakowanie produktów, plombowanie i przekazanie do wyrywkowej kontroli technicznej. 

Grafik komputerowy

 • Znajomość podstawowych zagadnień DTP;
 • Znajomość podstawowych przestrzeni barwnych, umiejętność wykazania różnić pomiędzy barwami w przestrzeni CMYK i  RGB;
 • Umiejętność wzorcowania i nadawania profili poligraficznych;  
 • Umiejętność obsługi oprogramowania wykorzystywanego do realizacji zadań: Adobe Photoshop, CorelDRAW;

Praktyczna znajomość  zagadnień impozycji klasycznej oraz cyfrowej (np. opr. EQUIOS) jako podstawowej formy przeniesienia informacji analogowej bądź  cyfrowej na urządzenia CtP, drukujące maszyny offsetowe i urządzenia introligatorskie.

Skip to content