Konkurs fotograficzny dla studentów WAT „Sukces w obiektywie”

Drodzy Studenci,

Biuro Karier WAT ogłasza konkurs fotograficzny pn. Sukces w obiektywie!

Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie Czym jest dla mnie sukces zawodowy? oraz wykonanie fotografii cyfrowej przedstawiającej pojęcie sukcesu zawodowego.

Zdjęcie wraz z odpowiedzią na pytanie konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail kariera@wat.edu.pl do dnia 24.06.2022 r. do godz. 23:59 w tytule wpisując „Konkurs”. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną pracę.

Zgłoszenie powinno zawierać: odpowiedź na pytanie konkursowe, zdjęcie oraz kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).

Kartę zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej w Biurze Karier lub elektronicznej w postaci skanu zabezpieczonego hasłem. Hasło należy podać telefonicznie na numer tel. 261 839 663 lub w oddzielnej wiadomości. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora. Komisja dokona wyboru trzech prac, kierując się jakością, kreatywnością i oryginalnością pomysłu, walorami artystycznymi i estetycznymi oraz adekwatnością do tematu konkursu.

W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody:

  • nagroda za zajęcie I miejsca – słuchawki bezprzewodowe, nauszne;
  • nagroda za zajęcie II i III miejsca – głośnik przenośny.

Oficjalne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 29.06.2022 r.

Skip to content