WB Electronics S.A.

Wizytówka firmy WB Electronics

WB Electronics S.A. polski producent bezzałogowych systemów latających specjalizujący się w tworzeniu nowoczesnych technologii i zaawansowanych rozwiązań dla wojska.

Wymagania i oczekiwania stawiane studentom w czasie odbywania praktyk:

  • umiejętność posługiwania się SolidWorks w stopniu podstawowym,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • kreatywność.

    Rekrutacja (kontakt): w tytule “Praktyki”  rekrutacja@wb,com.pl

Strona internetowa: https://www.wbgroup.pl/wb-electronics/

Skip to content