Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II – studencie, złóż wniosek do 10 października!

Od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie mogą otrzymać studenci warszawskich uczelni wyższych, którzy odnoszą sukcesy artystyczne, naukowe, sportowe lub angażują się społecznie. Wnioski o stypendium przyjmuje Centrum Myśli Jana Pawła II. Można je składać do 10 października.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów oraz studentów uczących się w Warszawie. Ubiegać się o nie mogą młodzi ludzie, którzy w ciągu trzech ostatnich lat osiągali sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażowali się w różnorodne działania społeczne. Dodatkowo muszą spełniać kryteria formalne, czyli wykazać się dobrymi wynikami w nauce (w przypadku studentów średnia ocen nie może być niższa niż 4,0 w przypadku studentów rozpoczynających studia oraz 3,5 w przypadku studentów kolejnych lat studiów), a miesięczny dochód netto na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 2000 zł.

Nabór wniosków dla studentów (także tegorocznych maturzystów) rozpoczął się 1 września i potrwa do 10 października. Warto jednak nie czekać do ostatniej chwili, ale wcześniej zebrać potrzebną dokumentację, by w ten sposób zwiększyć swoje szanse na uzyskanie stypendium.

Stypendia dla studentów wypłacane są przez dziewięć miesięcy roku akademickiego i mogą wynosić od 500 do nawet 1500 zł. Na uwagę zasługuje fakt, że stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, stwarza możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Wszystkie szczegóły na temat przyznawania stypendiów oraz programu stypendialnego Centrum można znaleźć na stronie: stypendiajp2.pl

Skip to content