wupwarszawa.praca.gov.pl

Plan spotkań informacyjnych i zajęć warsztatowych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

2023 roku

Lp. tytuł termin miejsce zgłoszenia uwagi
  1. Planowanie kariery w świecie zmian 9 maja
10.00–12.00
  Online na MS Teams Zgłoszenia od 24 kwietnia
m.mrozek@wup.mazowsze.pl
  Webinar
  2. Kuźnia kreatywności 10 – 12 maja
09.00-15.00
  Zajęcia warsztatowe stacjonarne
ul. Ciołka 10a, IV piętro, p. 409
Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na wstępną konsultację z doradcą zawodowym
Zgłoszenia od 17 kwietnia
a.romaniuk@wup.mazowsze.pl tel. 22 532 22 41
  Webinar
  3. Biznesplan w zarysie
10 maja
10.00–13.00
webinar
Online na MS Teams
Zgłoszenia od 8 maja
g.reszka@wup.mazowsze.pl
 9 lutego
10.00–13.00
  Online na MS Teams  Zgłoszenia od 30 stycznia
b.kujszczyk@wup.mazowsze.pl
Webinar
  4. Zakładam firmę 14-16 lutego
9.00-14.00
Zajęcia warsztatowe stacjonarne Zgłoszenia od 30 stycznia
b.kujszczyk@wup.mazowsze.pl
tel. 22 532 22 12
 Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na
wstępną konsultację z doradcą zawodowym
CIiPKZ w Warszawie, ul. Ciołka 10a
III piętro, p. 310
    5.   Wracam do gry! Jak wrócić do pracy po
przerwie
  21 lutego
10.00–12.00
  CIiPKZ w Warszawie ul. Ciołka 10a III piętro, p. 310   Zgłoszenia od 1 lutego
m.manturz@wup.mazowsze.pl
Webinar
Lp. tytuł termin miejsce zgłoszenia uwagi
1. Kompetencje zawodowe cenione na rynku
pracy
1 marca
10.00-12.00
Online na MS Teams Zgłoszenia od 13 lutego
j.ruminska@wup.mazowsze.pl
Webinar
  2. 7 kroków do asertywności –
jak budować pozytywne relacje
7-8 marca
09.00-15.00
Online na MS Teams Zgłoszenia od 13 lutego
a.romaniuk@wup.mazowsze.pl
tel. 22 532 22 41
CIiPKZ w Warszawie
ul. Ciołka 10a
IV piętro, p. 409
3. Biznesplan w zarysie 14 marca
10.00–13.00
Online na MS Teams Zgłoszenia od 6 marca g.reszka@wup.mazowsze.pl Webinar
4. Jednoosobowa działalność gospodarcza – najważniejsze aspekty formalno-prawne 15 marca 10.00-13.00 Online na MS Teams Zgłoszenia od 6 marca b.kujszczyk@wup.mazowsze.pl Webinar
    5.   Komunikacja interpersonalna  21-22 marca
09.00-15.00
Zajęcia warsztatowe stacjonarne  Zgłoszenia od 1 marca
j.ruminska@wup.mazowsze.pl
Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na
wstępną konsultację z doradcą zawodowym
CIiPKZ w Warszawie, ul. Ciołka 10a
IV piętro, p. 409
    6.     Negocjacje w biznesie   28-29 marzec
09.00-15.00
Zajęcia warsztatowe stacjonarne Zgłoszenia od 12 marca
g.reszka@wup.mazowsze.pl
Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na
wstępną konsultację z doradcą zawodowym
CIiPKZ w Warszawie, ul. Ciołka 10a
III piętro, p. 310
Skip to content