wupwarszawa.praca.gov.pl

Plan spotkań informacyjnych i zajęć warsztatowych realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie

w okresie styczeń – marzec 2023 roku

Lp.tytułterminmiejscezgłoszeniauwagi
  1.Planowanie kariery w świecie zmian31 stycznia
10.00–12.00
  Online na MS TeamsZgłoszenia od 1 stycznia
m.mrozek@wup.mazowsze.pl
  Webinar
  2.Biznesplan w zarysie8 lutego
10.00–13.00
  Online na MS TeamsZgłoszenia od 30 stycznia
g.reszka@wup.mazowsze.pl
  Webinar
  3. Jednoosobowa działalność gospodarcza
najważniejsze aspekty formalno-prawne
 9 lutego
10.00–13.00
  Online na MS Teams Zgłoszenia od 30 stycznia
b.kujszczyk@wup.mazowsze.pl
Webinar
  4.Zakładam firmę14-16 lutego
9.00-14.00
Zajęcia warsztatowe stacjonarneZgłoszenia od 30 stycznia
b.kujszczyk@wup.mazowsze.pl
tel. 22 532 22 12
 Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na
wstępną konsultację z doradcą zawodowym
CIiPKZ w Warszawie, ul. Ciołka 10a
III piętro, p. 310
    5.  Wracam do gry! Jak wrócić do pracy po
przerwie
  21 lutego
10.00–12.00
  CIiPKZ w Warszawie ul. Ciołka 10a III piętro, p. 310  Zgłoszenia od 1 lutego
m.manturz@wup.mazowsze.pl
Webinar
Lp.tytułterminmiejscezgłoszeniauwagi
1.Kompetencje zawodowe cenione na rynku
pracy
1 marca
10.00-12.00
Online na MS TeamsZgłoszenia od 13 lutego
j.ruminska@wup.mazowsze.pl
Webinar
  2.7 kroków do asertywności –
jak budować pozytywne relacje
7-8 marca
09.00-15.00
Online na MS TeamsZgłoszenia od 13 lutego
a.romaniuk@wup.mazowsze.pl
tel. 22 532 22 41
CIiPKZ w Warszawie
ul. Ciołka 10a
IV piętro, p. 409
3.Biznesplan w zarysie14 marca
10.00–13.00
Online na MS TeamsZgłoszenia od 6 marca g.reszka@wup.mazowsze.plWebinar
4.Jednoosobowa działalność gospodarcza – najważniejsze aspekty formalno-prawne15 marca 10.00-13.00Online na MS TeamsZgłoszenia od 6 marca b.kujszczyk@wup.mazowsze.plWebinar
    5.  Komunikacja interpersonalna 21-22 marca
09.00-15.00
Zajęcia warsztatowe stacjonarne Zgłoszenia od 1 marca
j.ruminska@wup.mazowsze.pl
Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na
wstępną konsultację z doradcą zawodowym
CIiPKZ w Warszawie, ul. Ciołka 10a
IV piętro, p. 409
    6.    Negocjacje w biznesie  28-29 marzec
09.00-15.00
Zajęcia warsztatowe stacjonarneZgłoszenia od 12 marca
g.reszka@wup.mazowsze.pl
Przed zajęciami konieczne jest zgłoszenie się na
wstępną konsultację z doradcą zawodowym
CIiPKZ w Warszawie, ul. Ciołka 10a
III piętro, p. 310
Skip to content