AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

PRAKTYKI STUDENCKIE

        Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia 4-tygodniowych (160 godzin), bezpłatnych, praktyk studenckich we wrześniu 2023 roku w Warszawie. Praktyki realizowane będą w trybie hybrydowym.

            Praktyki dedykowane cywilnym studentom Wojskowej Akademii Technicznej odbędą się w trzech grupach:

ANALITYCY – I

KRYMINALISTYCY

Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Przeczytaj o warunkach rekrutacji do wybranej grupy.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.

ANALITYCY – I

            Oferta praktyk skierowana do studentów Wojskowej Akademii Technicznej m.in. kierunku:

 • socjologia,
 • politologia,
 • dziennikarstwo,
 • stosunki międzynarodowe,
 • bezpieczeństwo wewnętrzne/narodowe,
 • historia,
 • filologie,

którzy w dniu 1 marca 2023 roku byli studentami co najmniej drugiego roku studiów I-ego stopnia (po 3 semestrach).

            W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

            Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana przekaż do:

–  Biura Karier Wojskowej Akademii Technicznej z dopiskiem „Analitycy I„

– Dziekanatu Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania z dopiskiem „Analitycy I – pok. nr .0.09.

– prześlij na adres: biurokadr1@abw.gov.pl z dopiskiem „Analitycy I” (w przypadku skanu oryginały wymienionych dokumentów trzeba będzie dostarczyć osobiście na wyznaczone spotkanie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

            Termin składania aplikacji – 31 maj 2023 roku.

Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku).

KRYMINALISTYCY

            Oferta praktyk skierowana do studentów /nazwa uczelni/ m.in. kierunku:

 • informatyka,
 • cybernetyka,
 • elektronika, w szczególności inżynieria dźwięku, przetwarzanie sygnałów, telekomunikacja, multimedia,
 • mechanika, w szczególności akustyka,

którzy w dniu 1 marca 2023 roku byli studentami co najmniej trzeciego roku studiów I-ego stopnia (po 5 semestrach).

            W czasie praktyk studenci będą realizować zadania praktyczne, bezpośrednio związane z dziedziną kryminalistyki wybraną przez studenta. Poziom trudności będzie zależał od indywidualnych umiejętności praktykanta.

            Jesteś zainteresowana/zainteresowany?

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny oraz zgodę dziekana przekaż do Biura Karier Wojskowej Akademii Technicznej z dopiskiem „Kryminalistycy„ lub prześlij na adres: biurokadr1@abw.gov.pl  z dopiskiem „Kryminalistycy” (w przypadku skanu oryginały wymienionych dokumentów trzeba będzie dostarczyć osobiście na wyznaczone spotkanie         w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

            Termin składania aplikacji – 15 maj 2023 roku.

Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia (najpóźniej do 15 czerwca 2023 roku).

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I STUDENCKICH W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

FORMULARZ APLIKACYJNY

Skip to content