Capgemini Application Services – DZIEŃ OTWARTY / OPEN DAY

Miło nam zawiadomić, że w dniu 25 maja 2023 r. zapraszamy na:

Capgemini Application Services – DZIEŃ OTWARTY / OPEN DAY

Business Garden Warsaw, ul Żwirki i Wigury 16A – stacjonarnie/onsite

Dlaczego warto przyjść?

Poznasz przyszłych kolegów i mentorów – seniorzy pracujący w naszych zespołach, Programming, SAP, Quality Assurance i Data Science, opowiedzą o codziennych wyzwaniach i sukcesach, a także o tym, dlaczego gwarantujemy dobrą atmosferę pracy.

Dowiesz się więcej o formach współpracy i możliwościach rozwoju w strukturach warszawskiego centrum biznesowego Capgemini.

Zorientujesz się, jakie umiejętności techniczne rozwiniesz pracując dla Capgemini Application Services.

Rekruterzy opowiedzą o zawodach przyszłości, odpowiedzą na twoje pytania i doradzą, jak przygotować CV.

Przygotowaliśmy też quiz – za dobre odpowiedzi otrzymasz nagrodę.

Why is it worth coming?

You will meet future colleagues and mentors – seniors working in our Programming, SAP, Quality Assurance and Data Science teams will tell you about everyday challenges and successes, as well as why we guarantee a good working atmosphere.

You will learn more about the forms of cooperation and development opportunities within the structures of the Capgemini business center in Warsaw.

You will find out if you can apply for an internship now or after the holidays and what technical skills you will develop by working for Capgemini Application Services.

Recruiters will tell you about the professions of the future, answer your questions and advise you on how to prepare your CV.

We have also prepared a quiz – you will receive a reward for correct answers.

Rejestracja / Registration:

https://forms.office.com/e/1UbsM8X0eB

Pamiętaj, że rejestrując się na wydarzenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail) – oczywiście wyłącznie do celów komunikacji w ramach tego konkretnego wydarzenia i ewentualnie na potrzeby otwartych procesów rekrutacji.

Remember that by registering for an event, you consent to the processing of your contact details (phone number, e-mail)- of course only for the purposes of communication as part of this specific event and, possibly, for the purposes of open recruitment processes.

Skip to content