Główny Specjalista Do spraw: informatyki śledczej Departament Rozwoju Analiz

  • Pełny etat
  • Warszawa

Witryna internetowa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Pozyskuje, odzyskuje, zabezpiecza oraz analizuje materiały dowodowe w formie elektronicznej w sprawach nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
Zapewnia obsługę informatyczną zespołów kontrolujących w zakresie pozyskiwania, odzyskiwania, zabezpieczenia oraz analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania podczas przeszukań w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
Projektuje, rozwija i wdraża nowe rozwiązania służące do pozyskiwania, odzyskiwania, zabezpieczenia i analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
Analizuje zawiadomienia i sygnały wpływające do Prezesa Urzędu w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
Opracowuje analizy i raporty dotyczące analityki śledczej i informatyki śledczej.
Opracowuje procedury w zakresie pozyskiwania, odzyskiwania, zabezpieczenia oraz analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej.
Administruje zbiory danych, dba o poprawność zasilania baz danych oraz o procesy backup/restore.
Udziela wsparcia z zakresu usług informatycznych innym komórkom Urzędu.

Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze informatyki śledczej lub analityki śledczej lub AML lub analizy danych lub analizy ekonomicznej lub stosowania prawa
Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu informatyki śledczej.
Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, orientacja na osiąganie celów, umiejętności negocjacji.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe informatyczne, ekonomiczne, prawnicze
Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze programowania lub administrowania systemami klasy Windows, UNIX/LINUX
studia podyplomowe w zakresie ekonomii, informatyki, prawa.
Posiadanie kompetencji: współpraca, komunikacja.
Znajomość języka SQL i relacyjnych baz danych.
Znajomość programów finansowo-księgowych.
Znajomość funkcjonowania oprogramowania Forensic IT.

 

Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz
(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie studiów podyplomowych z zakresu informatyki, ekonomii, prawa.
Aplikuj
do 18 stycznia 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DRA-2-GS/2

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:(22) 55 60 850
lub mailowego na adres: anna.valet@uokik.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 18.01.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.valet@uokik.gov.pl