Specjalista Do spraw: informatyki śledczej, białego wywiadu i baz danych. Departament Rozwoju Analiz

  • Pełny etat
  • Warszawa

Witryna internetowa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Czym będziesz się zajmować

OSOBA NA TYM STANOWISKU:
Pozyskuje, odzyskuje, zabezpiecza oraz analizuje materiały dowodowe w formie elektronicznej w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
Zapewnia obsługę informatyczną zespołów kontrolujących w zakresie pozyskiwania, odzyskiwania, zabezpieczenia oraz analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania podczas przeszukań w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
Projektuje, rozwija i wdraża nowe rozwiązania służące do pozyskiwania, odzyskiwania i analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Śledzi nowości techniczne w zakresie informatyki śledczej, analizy danych oraz białego wywiadu oraz analizuje możliwość ich wykorzystania.
Analizuje zawiadomienia i sygnały wpływające do Prezesa Urzędu w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
Pozyskuje materiały analityczne i dowodowe w drodze tzw. białych wywiadów oraz dokonuje ich analizę w celu przygotowania przeszukania oraz do celów analitycznych i raportowych. Opracowuje analizy i raporty dotyczące analiz danych, analityki śledczej i informatyki śledczej.
Opracowuje procedury w zakresie pozyskiwania, odzyskiwani, zabezpieczenia oraz analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej.
Administruje zbiorami danych, dba o poprawność zasilania baz danych oraz o procesy backup/restore.
Udziela wsparcia z zakresu usług informatycznych innym komórkom Urzędu.
Kogo poszukujemy

POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze analizy danych lub administrowania systemami klasy Windows/UNIX/LINUX
Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu informatyki.
Znajomość MS Excel.
Znajomość języka SQL (dialekt MS SQL Server).
Język angielski na poziomie B1.
Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, orientacja na osiąganie celów, umiejętności negocjacji.
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
Wykształcenie: wyższe fizyka, matematyka, robotyka, informatyka lub pokrewne.
Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w obszarze informatyki śledczej lub analityki śledczej lub AML lub analizy ekonomicznej lub stosowania prawa
Podsiadanie kompetencji: współpraca, komunikacja.
Znajomość funkcjonowania oprogramowania Forensic IT.
Znajomość relacyjnych baz danych.
Znajomość programów finansowo-księgowych.
Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce z zakresu informatyki śledczej.
Co oferujemy

Ruchomy czas pracy
Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „trzynaste” wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz  studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
•możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
•możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia  pracownika

•możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.

 

Twoja aplikacja musi zawierać
(dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz
(dokumenty dodatkowe)

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Aplikuj
do 18 stycznia 2021

 

na adres:Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DRA-2-S/2

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:(22) 55 60 850
lub mailowego na adres: anna.valet@uokik.gov.pl
Dokumenty należy złożyć do: 18.01.2021
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.valet@uokik.gov.pl