Praktyki w ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia bezpłatnych, 4-tygodniowych, praktyk studenckich we wrześniu* 2021 roku, w Warszawie. Praktyki przeznaczone są dla studentów Wojskowej Akademii Technicznej z kierunku bezpieczeństwo narodowe, którzy przed rozpoczęciem praktyk będą mieli zaliczone co najmniej  4 semestry.

W czasie praktyk studenci będą w szczególności dokonywać tematycznych analiz źródeł otwartych zakończonych przygotowaniem dokumentów analitycznych o różnorodnym poziomie złożoności.

Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk.

Przewidywany jest hybrydowy sposób przeprowadzenia praktyk, jednak ostateczne rozwiązanie w tym zakresie uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Ilość miejsc ograniczona. Agencja zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia.

 *Do przeprowadzenia praktyk brany pod uwagę jest również miesiąc sierpień. W aplikacji na praktykę proszę określić preferowany miesiąc jej realizacji – sierpień lub wrzesień.

Skip to content