Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości II Kadencji

Młodzieżowa Rada Sprawiedliwości II Kadencji

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór do II Kadencji Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości.

Celem Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości jest przede wszystkim kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju i budowaniu świadomości prawnej, a także włączenie młodzieży w dialog dotyczący wymiaru sprawiedliwości oraz kształcenia prawnego w Polsce.

Ponadto Rada wspierać będzie działania podejmowane przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie dotyczącym młodzieży, jednocześnie podejmując przy tym inicjatywy, które służyć będą promowaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W skład Rady wchodzić będzie od 12 do 24 członków, wybranych spośród kandydatur zgłoszonych do udziału w rekrutacji. Pierwsza tura naboru potrwa do dnia 28 lutego 2022 r.

Uczestnikiem naboru może być osoba fizyczna, która w dniu ogłoszenia naboru ukończyła 16 lat, a jednocześnie nie ukończyła 26 lat.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w Zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości w  sprawie powołania Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości II Kadencji oraz w Regulaminie Naboru do Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości II Kadencji.

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Sprawiedliwości II Kadencji – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Skip to content