LOT AMS
poszukuje na stanowisko
Kierownik projektów inwestycyjnych

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

• Wykształcenie wyższe (Architektura, Budownictwo,
Zarządzanie Projektami)
• Min. 3-letnie doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu projektami o charakterze budowlanym
• Znajomość Prawa Budowlanego
• Wiedza na temat procedur administracyjnych związanych z inwestycjami o charakterze budowlanym
• Znajomość oprogramowania do projektowania
• Znajomość metodologii zarządzania projektami
• Znajomość języka angielskiego min. B2
• Wzorowa organizacja pracy indywidualnej
• Umiejętność identyfikacji ryzyka i raportowania do przełożonych

Mile widziane:
• Uprawnienia budowlane
• Doświadczenie przy realizacji projektów związanych z lotnictwem

Obowiązki

• Samodzielne prowadzenie wybranych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę
• Wspieranie procesów zakupowych związanych
z inwestycjami
• Przygotowywanie analiz budżetowych i operacyjnych do zdefiniowania projektu
• Zapewnienie komunikacji wewnętrznej
oraz z podmiotami zewnętrznymi współpracującymi przy danym projekcie inwestycyjnym
• Zarządzanie dokumentacją projektową i jej archiwizacją

Dodatkowe informacje

Oferujemy:
• Odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę
• Pracę w firmie o wieloletniej tradycji w branży lotniczej
• Elastyczne formy zatrudnienia

Sposób aplikowania

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV (w postaci plików zawierających w nazwie imię i nazwisko) za pomocą formularza - https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=604818b3b96e4e9790126899cc9bf11c

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy wyłącznie na wybrane oferty.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45C, 02-146 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352848, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 175 470 063,60 zł zł, NIP: 522-294-67-95, REGON: 142321116 moich danych osobowych zawartych w formularzu aplikacyjnym i CV w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji.

Zamieszczone przez: Biuro Karier