Budimex S.A.
poszukuje na stanowisko
Specjalista ds. technicznych

Forma zatrudnienia: Praca stała

Wymagania

Wykształcenie wyższe techniczne (Mechanika i Budowa Maszyn lub Transport);
Mile widziane doświadczenie w pracy ze sprzętem kolejowym;
Zainteresowanie branżą kolejową.

Obowiązki

Nadzór nad przeglądami i naprawami taboru kolejowego przez wykonywanymi przez firmy zewnętrzne oraz siły własne;
Tworzenie harmonogramu przeglądów maszyn i wagonów kolejowych;
Kontakty z producentami maszyn w sprawach gwarancyjnych;
Odbiór maszyn po wykonanych przeglądach i naprawach;
Zarządzanie dokumentacją techniczną związaną z procesem utrzymania taboru;
Zamawianie części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych (w tym paliwa) dla taboru kolejowego;
Nadzór nad urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu (TDT, UDT);
Udział i nadzór nad procesami dotyczącymi utrzymania taboru we wdrożonych w Spółce systemach zarządzania.

Dodatkowe informacje

Sposób aplikowania

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?webid=638DF590-70AC-408B-9563-4ADD248FCFDC&skkcfg=20c4ecaac68c42b4ad93b5beceb3574d&skklocationId=112&skkExternalOfferId=99449&skkCountryId=1&skkRegionId=7

Zamieszczone przez: Budimex S.A.